Sinh học....

S

sirius_ga

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDDEe tự thụ phấn sẽ cho đời con có số lượng kiểu hình và kiểu gen tối đa là:
  • 8 kiểu hình - 12 kiểu gen
  • 8 kiểu hình - 27 kiểu gen
  • 4 kiểu hình - 9 kiểu gen
  • 4 kiểu hình - 12 kiểu gen
ai giải giùm mình câu này với *********************
 
C

chile1911

Theo mình là 8 kiểu hình và 27 kiểu gen. Cách giải nè

đây là trường hợp tự thụ nên ko cần phải phân tích cho lai từng cặp tính trạng, chỉ áp dụng công thức. Số kiểu gen là 3^n=3^3=27, số kiểu hình là 2^n=2^3=8, n là số cặp gen dị hợp, ở đây ta thấy có 3 cặp gen dị hợp là Aa, Bb, Ee.
Rất dễ hiểu phải ko bạn ^^
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom