Sinh [Sinh 6] Quang hợp và hô hấp

T

tranmyco

có lẽ bạn đã biết quang hợp và hô hấp là gì, từ đó suy ra sự trái ngược nên mình xin khỏi nhắc lại. theo mình thì mối quan hệ chặt chẽ là hô hấp là qt cây xanh nhận 0xi, thải ra CO2
-Quang hợp là qt cây xanh nhận CO2,thải ra oxi-->hô hấp sử dụng nguyên liệu của qt quang hợp & ngược lại. nếu thiếu 1 trong 2 qt đó thì cây sẽ ko sống được.
mong có thể giúp đỡ được bạn.
 
R

rancanheo

có lẽ bạn đã biết quang hợp và hô hấp là gì, từ đó suy ra sự trái ngược nên mình xin khỏi nhắc lại. theo mình thì mối quan hệ chặt chẽ là hô hấp là qt cây xanh nhận 0xi, thải ra CO2
-Quang hợp là qt cây xanh nhận CO2,thải ra oxi-->hô hấp sử dụng nguyên liệu của qt quang hợp & ngược lại. nếu thiếu 1 trong 2 qt đó thì cây sẽ ko sống được.
mong có thể giúp đỡ được bạn.

- Hô hấp và quang hợp trái ngược nhau vì sản phẩm của quang hợp (chất hữu cơ và khí ôxi) là ngyuên liệu của hô hấp, và ngược lại sản phẩm của hô hấp (hơi nước và khí cacbonic) là nguyên liệu cho quang hợp.
Hô hấp và quang hợp liên quan chặt chẽ với nhau vì 2 quá trình này cần có nhau: hô hấp cần chất hữu cơ do quang hợp chế tạo, quang hợp và mọi hoạt động sống của cây lại cần năng lượng do hô hấp sản ra.
Cây không thể sống được nếu thiếu 1 trong 2 quá trình đó.
 
T

truykich019

Quang Hợp: hút khí các-bô-níc bằng lỗ khí và thải ra khí ô-xy. Tạo ra chất hữu cơ
Hô Hấp: hút khí ô-xy bằng lỗ khí và thải ra khí các-bô-níc. Phân giải chất hữu cơ
=> Có quan hệ với nhau.
 
T

toiyeu71

- Quang hợp chế taọ chất hữu cơ nuôi cây và thảỉ ra ôxi
Hô hấp dùng ôxi đốt cháy hữu cơ được tổng hợp trong quá trình quang hợp giảỉ phóng năng lượng cho các hoạt động sống của cây, đồng thời thảỉ ra khí cacbonic và nước làm nguyên liệu cho quang hợp.
-Nếu thiếu 1 trong 2 quá trình naỳ thì cây xanh không tồn taị...............
 
V

vietanhluu0109

Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vậy?

Bài làm:
Theo như kiến thức của lớp 6 thì chúng ta đều biết quang hợp và hô hấp rất gần gũi và liên quan đến nhau. Quang hợp là cây lến khí các-bô-níc( hay còn gọi là CO2) vào trong lá cây qua lỗ khí và thải ra khí ôxy. Còn hô hấp là quy trình hút khí ôxy rồi thải ra khí CO2. Như vậy có thể coi đây là một quy trình được sắp đặt trong tự nhiên nên nó rất gần gũi với nhau. Thêm hai giả thuyết nữa là nếu mất một trong hai khí trên thì con người sẽ "die" ngay lập tức. Còn giả thuyết kia là nếu không có cả hai thứ không khí nói trên thì bạn đã không được sinh ra trên đời này :>
 

Cao Bắc Thệu

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng tư 2017
16
2
16
TPHCM
Trả lời: Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình trái ngược nhau là vì:

Quang hợp là quá trình lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng jtừ CO2 và nước nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, còn hô hấp là quá trình sử dụng C02 phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống cúa cơ thể, đồng thời thải ra khí C02 và nước.

Hai quá trình này liên quan chặt chẽ với nhau: Hô hấp sẽ không thực hiện được, nếu không có chất hữu cơ do quang hợp tạo ra. Ngược lại, quang hợp cũng không thể thực hiện được, nếu không có năng lượng do trình hô hấp giải phóng ra.

Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-4-5-trang-79-sgk-sinh-6-c65a17601.html#ixzz4feIthYLA
 
Top Bottom