English THPT rewrite the following sentences

tudu._.1995

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2018
611
386
101
Hà Tĩnh
THCS Bắc Hồng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1,had it not been for john, she couldn't have got the job (Agency)
=> Only
2, The way he analyzed the situation was far too complex for me to grasp (Head)
=> His analysis
3, Please do those photocopies whenever you have time (Happen)
=> Please do
4, Sadists seem content to let people die in pain rather than make any effort to help them (Lift)
=> Sadists give the impression that
 

Tannie0903

Mod Tiếng Anh
Cu li diễn đàn
8 Tháng mười hai 2021
794
830
111
18
Nghệ An
1,had it not been for john, she couldn't have got the job (Agency)
=> Only if it had not been through the agency of john, she could not have got the job.
  • through the agency of sb/sth: as a result of the action of somebody/something
2, The way he analyzed the situation was far too complex for me to grasp (Head)
=> His analysis about the situation was too complex for me to get into my head.
  • get into your head: understand something
3, Please do those photocopies whenever you have time (Happen)
=> Please do those photocopies if you happen to have the time.
  • happen to do sth: to do or be something by chance
4, Sadists sem content to let people die in pain rather than make any effort to help them (Lift)
=> Sadists give the impression that they let people die in pain rather than lift their spirits.
  • If something lifts your spirits or your mood, or if they lift, you start feeling more cheerful.
Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!

 
  • Like
Reactions: chi254
Top Bottom