Toán 10 quy tắc 3 điểm

Kim Tae

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười một 2022
43
23
16
17
Bình Thuận

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Cho hình bình hành BCD, 2 điểm M và N lần lượt là trung điểm BC và AD
A. Tìm tổng vecto NC+ vecto MC
vecto AM+ vecto CD
B, CM: vecto AM+ vecto AN= vecto AB+vecto AD
Kim Tae
a)
[math]\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AC}[/math][math]\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BM}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}[/math]b)
ta có AN=MC (do cùng bằng 1/2 AD)
và AN // MC (do AN thuộc AD , MC thuộc BC , AN //BC)
nên AMCN là hbh
Theo quy tắc hbh ta có :
[math]\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}[/math][math]\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC}[/math]Do đó ta có đpcm
 
Top Bottom