Phương trình lôgarit khó

Thảo luận trong 'HS lũy thừa, mũ và lôgarit' bắt đầu bởi suabo2010, 15 Tháng mười hai 2011.

Lượt xem: 6,125

 1. suabo2010

  suabo2010 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bầu chọn TV BQT được yêu thích nhất nào cả nhà ơi!


  1. [tex]log_2 (x^{2} + x +1) + log_2(x^{2} - x +1) = log_2 (x^{4} + x^{2} + 1) + log_2(x^{4} - x^{2} + 1)[/tex]
  2. [tex]log_3(x^{2} + x + 1) - log_3 x = 2x -x^{2}[/tex]
  3.[tex]\frac{1}{3}. log_2 (3x-4)^{6}.log_2 x^{3} = 8(log_2 \sqrt[]{x})^{2} + (log_2 (3x-4)^{2})^{2}[/tex]
  4. [tex]log_3 (\frac{3}{x}).log_2 x - log_3 ( \frac{x^{3}}{\sqrt{3}}) = \frac{1}{2} + log_2\sqrt{x}[/tex]
   
 2. hn3

  hn3 Guest

  Mình làm được câu 1

  Đặt điều kiện cho bài toán ( thấy 4 biểu thức có x nó luôn dương )
  Dùng công thức tổng logarit cho cả 2 vế trái và phải
  Sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ
  Đặt ẩn phụ cho [TEX]x^2[/TEX]
  Giải ra [TEX]x^2 [/TEX]= 0 và [TEX]x^2[/TEX] = 1
  Vậy , x=0 , x=-1 , x=1 là 3 nghiệm của phương trình :-/ Đúng hay sai ? :-SS
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2011
 3. hn3

  hn3 Guest

  Câu 4

  Bạn tìm điều kiện cho x

  Rồi bạn biến đổi 2 vế của nó , thu được :

  [TEX]log_2 x - 6log_3 x - 2log_3 x log_2 x =0[/TEX]

  Bạn đặt ẩn phụ , có hệ phương trình :


  [tex]\left{\begin{m-6n-2mn=0}\\{2^m=3^n}[/tex]

  Giải hệ tìm m , n ; rồi tìm được x ;)) Đúng hay sai :-/

  Bạn tham khảo SGK Giải tích 12 chỗ Sự biến thiên và đồ thị hàm số mũ , bạn dễ thấy [TEX]2^m=3^n[/TEX] [TEX]\Leftrightarrow[/TEX] [TEX]m=n=0[/TEX] .
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2011
 4. suabo2010

  suabo2010 Guest

  sao biến đổi ra được như thế vậy bạn? Bạn nói rõ hơn giùm mình.
   
 5. hn3

  hn3 Guest

  Nhờ các công thức sau :

  [TEX]log_a[/TEX] [TEX]\frac{b}{c}[/TEX] = [TEX]log_a[/TEX] b - [TEX]log_a[/TEX] c

  [TEX]log_a[/TEX] [TEX]b^c[/TEX] = c *[TEX]log_a[/TEX] b

  [TEX]\sqrt{x}[/TEX] = x^ [TEX]\frac{1}{2}[/TEX]

  SGK có :)

  4 Bài đó bạn biến đổi theo Công thức SGK là ra ! Tớ nghĩ vậy !
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng mười hai 2011
 6. suabo2010

  suabo2010 Guest

  thaks bạn nhiều tớ biển đổi ra chỗ m,n rồi nhưng mà đến đấy rút ra giải mãi mà k đc. hic
   
 7. hobao07

  hobao07 Guest

  Bài 3:
  [​IMG]
  Giải tiếp nhé bạn! mấy bài kia tập làm là quen ak!
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2011
 8. hobao07

  hobao07 Guest

  Ak mình quên làm điều kiện....bạn nhớ điều kiện nhé...chúc bạn làm bài tốt
   
 9. [TEX]DK:x>0[/TEX]
  [TEX]PT \Leftrightarrow log_3(1+x+\frac{1}{x})=-(1-x)^2+1[/TEX]
  [TEX]\text{ta co } x+\frac{1}{x}\geq 2\Rightarrow x+\frac{1}{x}+1 \geq 3[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow log_3(1+x+\frac{1}{x})\geq 1[/TEX]
  [TEX]\text{mat khac } -(1-x)^2+1 \leq 1[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow PT \Leftrightarrow \left{log_3(1+x+\frac{1}{x})=1\\{-(1-x)^2+1=1}[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow x=1[/TEX]
   
 10. cac ban gjup m bai nay vs
  cho hs y= x^4 -4.x^2 +m
  gja su do thj cat Ox tai 4 diem phan biet.xac dinh m sao cho hinh phang gjoi han boi do thi va truc Ox co dien tich phan phia tren Ox= phan phia duoi Ox
   
 11. Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C ) và Ox:[TEX] x^4 - 4x^2 + m = 0(1)[/TEX]
  Đặt[TEX] t = x^2 \ge 0[/TEX]. Lúc đó có phương trình:[TEX] t^2 - 4t + m = 0(2)[/TEX]

  Để (C ) cắt Ox tại 4 điểm phân biệt khi pt (1) có 4 nghiệm phân biệt khi (2) có 2 nghiệm phân biệt t>0.
  \Leftrightarrow 0 < m < 4 (i)

  Gọi [TEX]t_1 ;t_2(0 < t_1 < t_2 )[/TEX] là 2 nghiệm của phương trình (2). Lúc đó pt(1) có 4 nghiệm phân biệt theo thứ tự tăng dần:
  [TEX]x_1 = - \sqrt {t_2 } ;x_2 = - \sqrt {t_1 } ;,x_3 = \sqrt {t_1 },x_4 = \sqrt {t_2 } [/TEX]

  Do tính đối xứng của đồ thị (C ) nên có:
  [TEX]\int\limits_0^{x_3 } {\left( {x^4 - 4x^2 + m} \right)} \,dx = \int\limits_{x_3 }^{x_4 } {\left( { - x^4 + 4x^2 - m} \right)\,dx \Rightarrow {\frac{{x_4^5 }}{5}} - \d{\frac{{4x_4^3 }}{3} + m}} x_4 = 0 \Rightarrow 3x_4^4 - 20x_4^2 + 15m = 0[/TEX]


  Từ đó [TEX]x_4 [/TEX] là nghiệm của hpt: [TEX]\left\{ \begin{array}{l}x_4^4 - 4x_4^2 + m = 0,(3) \\ 3x_4^4 - 20x_4^2 + 15m = 0,(4) \\ \end{array} \right.[/TEX]

  Lấy 3.(3) - (4) [TEX]\Rightarrow x_4^2 = \frac{{3m}}{2}[/TEX]. Thay [TEX]x_4^2 = \frac{{3m}}{2}[/TEX] vào (3) có:[TEX]\frac{{9m^2 }}{4} - 5m = 0 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}m = 0 \\ m = \frac{{20}}{9} \\ \end{array} \right.[/TEX]
  Đối chiếu đk (i) có [TEX]m = \frac{{20}}{9}[/TEX] là giá trị cần tìm.
   
 12. suabo2010

  suabo2010 Guest

  Eo, thaks mọi ng nhiều nha. Thật sự t *** phần này lắm. Cô giao 50 con, làm cũng gần xong rồi. Kia là mấy con ngĩ mãi k ra. Còn mấy câu này nữa. Bạn nào gợi ý giùm nha. Mình thật sự chẳng nghĩ ra hướng. Chắc phải làm nhiều mới quen.
  5, [tex]2.9^{log_2\frac{x}{2}}=x^{log_2 6} - x^{2}[/tex]
  6, [tex]log_x (x+1)=lg1,5[/tex]
  7, [tex](2+\sqrt{2})^{log_2 x} + x(2-\sqrt{2})^{log_2 x} = 1 + x^{2}[/tex]
  8, [tex]14^{log_7 2} . x^{1 + log_ 7 4x} = 1[/tex]
   
 13. hoanghondo94

  hoanghondo94 Guest

  Pt \Leftrightarrow [TEX](2+\sqrt{2})^{log_2 x} + x(\frac{2}{2+\sqrt{2}})^{log_2x} = 1 + x^{2}[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (2+\sqrt{2})^{log_2 x} + \frac{x.2^{log_2x}}{(2+\sqrt{2})^{log_2 x}}= 1 + x^{2}[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (2+\sqrt{2})^{log_2 x} + \frac{x^2}{(2+\sqrt{2})^{log_2 x}}= 1 + x^{2}[/TEX]

  Đặt [TEX](2+\sqrt{2})^{log_2 x}=t , pt [/TEX] trở thành..

  [TEX]t+\frac{x^2}{t} =1+x^2\Leftrightarrow (t-x^2)(t-1)=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \left[\begin{t=x^2}\\{t=1} [/TEX]

  :D:D:D
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2011
 14. suabo2010

  suabo2010 Guest

  [TEX]t+\frac{x^2}{t} =1+x^2\Leftrightarrow x^2(1-t)=0[/TEX]
  Bạn ơi, sao đến đây lại ra như thế kia được? Vẫn phải còn như thế này chứ

  [tex]t^{2} + x^{2} - t - x^{2} t = 0[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow (x^{2} - t).(1-t)=0[/tex]
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2011
 15. suabo2010

  suabo2010 Guest

  hoanghondo ơi, còn mấy câu nữa cậu gợi ý giùm t đi. thaks trc.
   
 16. t làm đc câu 5 nè,
  2.[tex]9^log_2(x)-1 [/tex] = [tex] 6^log_2(x)[/tex] - [tex] x^2 [/tex]
  <=> 2/9 . [tex]9^log_2(x) [/tex] = [tex] 6^log_2(x)[/tex] - [tex] x^2 [/tex]
  đặt [tex] log_2 x[/tex] = t
  => [tex]x^2[/tex] = [tex]4^t[/tex]
  được pt mới 2/9 . [tex]9^t[/tex] - [tex]6^t[/tex] - [tex]4^t[/tex] = 0
  sau đó thì chia cho [tex]4^t[/tex] là được pt bậc 2
   
 17. bài của 2 cậu có khác gì nhau đâu :) chỉ là đổi dấu 2 lần thôi mà
   

CHIA SẺ TRANG NÀY