Toán phương trình bậc hai

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,444
891
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
+) Nếu $a = 0$ thì pt trở thành $bx + c = 0$.
- $b = 0$ thì theo gt ta có $c = 0$. Khi đó pt $\iff 0 = 0$ có vô số nghiệm
- $b \ne 0$ thì ta có pt có nghiệm $x = -\dfrac{c}b$
+) Nếu $a \ne 0$ : Từ gt $\implies -2c = 5a + 3b$
$\Delta = b^2 - 4ac = b^2 + 2a(5a + 3b) = b^2 + 6ab + 10a^2 = (b + 3a)^2 + a^2 > 0 \; \forall a,b,c$
Khi đó ta có pt luôn có nghiệm
Vậy ...
 
Top Bottom