Phương pháp giải các bài toán về tỉ lệ thức

Thảo luận trong 'Đại số' bắt đầu bởi harrypham, 1 Tháng mười 2011.

Lượt xem: 71,248

 1. harrypham

  harrypham Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bầu chọn TV BQT được yêu thích nhất nào cả nhà ơi!


  Bây giờ đang là một học sinh lớp 7, đã học qua về Tỉ lệ thức nhưng muốn cùng các bạn ôn lại vấn đề này. Vì đây là lượng kiến thức chủ yếu mà bạn học trong chương I sgk lớp 7 tập 1.

  Qua các lớp bồi dưỡng thì mình cũng đã khám phá ra một số pp giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ thức, và mong muốn chia sẻ với các bạn.

  Phương pháp giải các bài toán về tỉ lệ thức

  I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  1) Định nghĩa. Tỉ lệ thức là một đẳng thức giữa hai tỉ số: [TEX]\frac{a}{b}= \frac{c}{d}[/TEX].

  Trong tỉ lệ thức [TEX]\frac{a}{b}= \frac{c}{d}[/TEX] (hoặc a:b = c:d) thì các số hạng a và d gọi là ngoại tỉ, các số hạng b và c gọi là trung tỉ.

  Khi viết tỉ lệ thức [TEX]\frac{a}{b}= \frac{c}{d}[/TEX], ta luôn hiểu rằng [TEX]b,d \neq 0[/TEX].

  2) Tính chất.

  a) [TEX]\frac{a}{b}= \frac{c}{d} \rightarrow ad=bc[/TEX].

  b) [TEX]ad=bc \ (a,b,c,d \neq 0) \rightarrow \frac{a}{b}= \frac{c}{d}, \ \frac{d}{b} = \frac{c}{a}, \ \frac{a}{c}= \frac{b}{d}, \ \frac{d}{c}= \frac{b}{a}[/TEX].

  c) Tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  Đối với 2 tỉ số bằng nhau: [TEX]\frac{a}{b}= \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}= \frac{a-c}{b-d} \ (b \neq \pm d)[/TEX].

  Đối với 3 tỉ số bằng nhau: [TEX]\frac{a}{b}= \frac{c}{d}= \frac{e}{g}= \frac{a+c+e}{b+d+g}= \frac{a-c+e}{a-d+g}=...[/TEX].

  Đối với n tỉ số bằng nhau: [TEX]\frac{a_1}{b_1}= \frac{a_2}{b_2}=...= \frac{a_n}{b_n}= \frac{a_1 \pm a_2 \pm ... \pm a_n}{b_1 \pm b_2 \pm ... \pm b_n}[/TEX]

  Lưu ý: Trong việc đối với n tỉ số bằng nhau, thì phải có 1 yêu cầu là phải cùng dấu giữa mỗi số (ví dụ như số [TEX]a_1[/TEX] và [TEX]a_2[/TEX] ở tử, [TEX]b_1[/TEX] và [TEX]b_2[/TEX] phải có cùng dấu).

  II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ LỆ THỨC

  Có ba phương pháp cơ bản:

  1. Phương pháp tích trung tỉ = tích ngoại tỉ (nhân tích chéo)
  2. Phương pháp cm hai số có cùng giá trị (tức là đặt k = tỉ lệ thức)
  3. Phương pháp vận dụng các t/c để biến đổi.

  Phương pháp 1 và 2 là phương pháp đã có cơ sở từ trước nên rất dễ vận dụng, không phải tư duy nhiều nhưng nhiều lúc có lời giải khá dài.

  Phương pháp 3 là một phương pháp cần nhiều tư duy, thường đem lại lời giải độc đáo, ngắn gọn.

  Sau đây là một số ví dụ cơ bản.

  VD1: Cho tỉ lệ thức [TEX]\frac{a}{b}= \frac{c}{d}[/TEX]. Chứng minh rằng
  [TEX]\frac{ab}{cd}= \frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}= \frac{(a+b)^2}{(c+d)^2}[/TEX]

  VD2: Cho tỉ lệ thức [TEX]\frac{a}{b}= \frac{c}{d}[/TEX]. Chứng minh rằng:

  a) [TEX]\frac{a}{a+b}= \frac{c}{d+c}[/TEX]
  b) [TEX]\frac{a}{a-b}= \frac{c}{c-d}[/TEX]

  VD3: Tìm các số x,y,z biết [TEX]\frac{1}{2}x= \frac{2}{3}y= \frac{3}{4}z [/TEX] và [TEX]x-y=15[/TEX].


  Bài 1,2 giải [TEX]\ge 3[/TEX] cách. Bài 3 càng tìm nhiều cách càng tốt.

  (còn nữa, các dạng toán thường gặp về tỉ lệ thức...)


   
 2. VD1
  * chững minh ab/cd=(a^2+b^2)/(c^2+d^2)
  theo đề bài ta có
  ab(c^2+d^2)=ab.c^2+ab.d^2=(a.c)(b.c)+(a.d)(b.d)
  cd(a^2+b^2)=cd.a^2+cd.b^2=(c.a)(d.a)+(c.b)(d.b)
  (a.c)(b.c)+(a.d)(b.d)=(c.a)(d.a)+(c.b)(d.b) vì mỗi vế đều bằng nhau
  *chững minh (a^2+b^2)/(c^2+d^2)=(a+b)^2/(c+d)^2
  ta có vì a/b=c/d=>a/c=b/d=>(a+b)/(c+d)=a/c=b/d=>(a+b)^2/(c+d)^2=
  a^2/c^2=b^2/d^2=>(a+b)^2/(c+d)^2=(a^2+b^2)/(c^2+d^2)
  viết cả 3 cách thì lâu lắm
  1 cách thôi
  :D
   
 3. hiensau99

  hiensau99 Guest

  Đang làm dở thì mẹ tranh máy. Mất cái tem. Ức chế >''<

  ~~> Chú ý ở diễn đàn mình không được dùng chữ đỏ nhé Toàn :D

  VD1: C1:
  [TEX]\frac{a}{b}=\frac{c}{d}[/TEX]\Rightarrow[TEX]\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a+b}{c+d} [/TEX] \Rightarrow[TEX]\frac{a^2}{c^2}=\frac{b^2}{d^2}= \frac{ab}{cd}= \frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}= \frac{(a+b)^2}{(c+d)^2}[/TEX]
  (đpcm)

  C2:
  Từ [TEX]\frac{a}{c}=\frac{b}{d}[/TEX]\Rightarrow[TEX]\frac{a}{c}=\frac{b}{d}[/TEX]
  Đặt: [TEX]\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=k[/TEX]\Rightarrow[TEX]a=bk; c=dk[/TEX]. Khi đó ta có:

  [TEX]+ \frac{ab}{cd}=\frac{b^2k}{d^2k}=\frac{b^2}{d^2}[/TEX] (1)

  [TEX]+ \frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{b^2(k^2+1)}{d^2(k^2+1)}=\frac{b^2}{d^2}[/TEX] (2)

  [TEX]+ \frac{(a+b)^2}{(c+d)^2}=\frac{b^2(k^2+1)}{d^2(k^2+1)}=\frac{b^2}{d^2}[/TEX] (3)

  Từ (1),(2),(3) ta có: [TEX]\frac{ab}{cd}= \frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}= \frac{(a+b)^2}{(c+d)^2}[/TEX] (đpcm)

  C3:

  + ta có:
  [TEX]\frac{a}{c}=\frac{b}{d}[/TEX]
  \Rightarrow [TEX]ad=bc[/TEX] \Rightarrow [TEX]ad(ca-bd)=bc(ac-bd)[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]a^2dc-abd^2=bac^2-b^2cd[/TEX] \Rightarrow[TEX]a^2dc+b^2cd=bac^2+abd^2[/TEX]

  \Rightarrow [TEX](a^2+b^2)cd=ab(c^2+d^2)[/TEX] (*)

  \Rightarrow [TEX]\frac{ab}{cd}= \frac{a^2+b^2}{c^2+d^2} [/TEX]
  (1)

  Từ (*) ta có:

  [TEX]2cd(a^2+b^2)=2ab(c^2+d^2)[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]2cda^2+2db^2c=2abc^2+2abd^2[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]a^2c^2+a^2+d^2+b^2c^2+b^2d^2+2cda^2+2db^2c=a^2c^2+a^2+d^2+b^2c^2+b^2d^2+2abc^2+2abd^2[/TEX]

  \Rightarrow [TEX](a^2+b^2)(c^2+d^2+2cd)= (c^2+d^2)(a^2+b^2+2ab)[/TEX]

  \Rightarrow[TEX](a^2+b^2)(c+d)^2= (c^2+d^2)(a+b)^2[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}= \frac{(a+b)^2}{(c+d)^2}[/TEX] (2)


  - Từ (1) và (2) Ta có:[TEX]\frac{ab}{cd}= \frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}= \frac{(a+b)^2}{(c+d)^2}[/TEX] (đpcm)
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2011
 4. harrypham

  harrypham Guest

  Cảm ơn Hiền, Toàn sẽ để ý. :D
  Phần III thì Toàn dựa vào những gì đã học để nghĩ ra, nếu có gì sai sót mong các bạn giúp đỡ.

  Hiện giờ mọi người cứ giải hết bài 2,3 đã.
   
 5. braga

  braga Guest

  VD2b: Cách 1: Dể chứng minh a/(a-b)=c/(c-d), ta xét tích [TEX]a(c-d)=c(c-d)[/TEX]
  Ta có: [TEX]a(c-d)=ac-ad[/TEX] (1)
  [TEX]c(a-b)=ac-bc[/TEX]
  (2)
  Ta lại có: [TEX]a/b=c/d \Rightarrow ad=bc[/TEX] (3)
  Từ (1),(2) và (3) [TEX]\Rightarrow a(c-d)=c(a-b)[/TEX].Do đó [TEX]a/(a-b)=c/(c-d)[/TEX]
  Cách 2: Đặt [TEX]a/b=c/d=k \Rightarrow a=bk, c=dk[/TEX] .Ta tính [TEX]a/(a-b)=c/(c-d)[/TEX] theo k
  [TEX]a/(a-b) = bk/(bk-b)=bk/[b(k-1)]=k/(k-1)[/TEX] (1)
  [TEX]c/(c-d)[/TEX] = [TEX]dk/(dk-d)=dk/[d(k-1)][/TEX]=[TEX]k/(k-1) [/TEX] (2)
  Từ (1) và (2) \Rightarrow
  [TEX]a/(a-b)=c/(c-d)[/TEX]
  Cách 3: Hoán vị các trung tỉ của tỉ lệ thức [TEX]a/b=c/d[/TEX]được [TEX]a/c=b/d[/TEX]
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được [TEX]a/c=b/d=(a-b)/(c-d)[/TEX]
  hoán vị các trung tỉ của a/c=(a-b)/(c-d) được
  [TEX]a/(a-b)=c/(c-d)[/TEX]
  Mình vẫn còn cách nữa: [TEX]a/b=c/d \Rightarrow b/a=d/c \Rightarrow 1-b/a=1-d/c
  \Rightarrow (a-b)/a=(c-d)/c=[/TEX]
  [TEX]a/(a-b)=c/(c-d[/TEX])

   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2011
 6. bài 3 thì nhiều cách làm lắm nhưng làm cách lớp 5 cho dễ xơi
  ta có tỉ lệ của x và y là
  2/3:1/2(tỉ lệ nghịch)=4/3
  =>x=60
  y=45
  z=60.1/2:3/4=40
  :D
   
 7. cách 2 nè
  x-y=15
  =>1/2x-1/2y=7,5
  1/2x-2/3y=0
  =>1/6y=7,5
  =>y=45
  =>x=60
  =>z=40:D
   
 8. daovuquang

  daovuquang Guest

  Cho mấy bạn 1 bài dễ thôi.:D
  Cho dãy tỉ số: [TEX]\frac{a}{b}=\frac{x}{y}[/TEX]
  CMR: [TEX]\frac{a^{2000}+b^{2000}}{x^{2000}+y^{2000}}=\frac{(a^{1000}+b^{1000})^2}{(x^{1000}+y^{1000})^2}[/TEX]
   
 9. harrypham

  harrypham Guest

  Giải dựa theo tỉ lệ thức mà bạn (hãy gõ công thức toán).

  Lời giải bài 3.

  Chia mỗi tỉ số cho 6 (BCNN của 1,2,3) ta được:

  [TEX]\frac{x}{12}=\frac{y}{9}= \frac{z}{8}= \frac{x-y}{12-9}=5[/TEX]

  Do đó [TEX]\fbox{(x,y,z)=(60,45,40)}[/TEX].
   
 10. harrypham

  harrypham Guest

  Từ [TEX]\frac{a}{b}= \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{a}{x}= \frac{b}{y}[/TEX].

  Do đó [TEX]\frac{a^{2000}}{x^{2000}}= \frac{b^{2000}}{y^{2000}}= \frac{a^{2000}+b^{2000}}{x^{2000}+y^{2000}}[/TEX]

  Tiếp tục thì [TEX]\frac{a^{1000}}{x^{1000}}+ \frac{b^{1000}}{y^{1000}}= \frac{a^{1000}+b^{1000}}{x^{1000}+y^{1000}}[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow \frac{a^{2000}}{x^{2000}}= \frac{b^{2000}}{y^{2000}} = \frac{(a^{1000}+b^{1000})^2}{(x^{1000}+y^{1000})^2}[/TEX].


  Như vậy ta có đpcm.
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2011
 11. harrypham

  harrypham Guest

  III. CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ THỨC

  1) Chứng minh tỉ lệ thức, tìm giá trị biểu thức dựa vào tỉ lệ thức cho biết

  Bài 1,2 thuộc dạng này.

  VD4: Biết [TEX]\frac{bz-cy}{a}= \frac{cx-az}{b}= \frac{ay-bx}{c}[/TEX]. Chứng minh rằng: [TEX]\frac{a}{x}= \frac{b}{y}= \frac{c}{z}[/TEX].
   
 12. hiensau99

  hiensau99 Guest

  Bài này Toàn giải hơi dài dòng+ khó hiểu. Dòng thứ 3 nhầm = thành +
  . Xin góp ý (cách làm hoàn toàn giống toàn chỉ khác cách trình bày)
  [TEX]\frac{a}{b}=\frac{x}{y}[/TEX]\Rightarrow[TEX]\frac{a}{x}=\frac{b}{y}[/TEX]\Rightarrow[TEX]\frac{a^{1000}}{x^{1000}}=\frac{b^{1000}}{y^{1000}}=\frac{a^{1000}+b^{1000}}{x^{1000}+y^{1000}}[/TEX]\Rightarrow[TEX]\frac{a^{2000}}{x^{2000}}=\frac{b^{2000}}{y^{2000}}=\frac{a^{2000}+b^{2000}}{x^{2000}+y^{2000}}=\frac{(a^{1000}+b^{1000})^2}{(x^{1000}+y^{1000})^2}[/TEX]

  Latex bị lỗi à
  :(

  [TEX]\frac{bz-cy}{a}=\frac{cx-az}{b}=\frac{ay-bx}{c}=[/TEX][TEX]\frac{abz-acy+bcx-baz+cay-cbx}{a^2+b^2+c^2}=0[/TEX]
  +[TEX]\frac{bz-cy}{a}=0[/TEX]\Rightarrow[TEX]bz=cy[/TEX]\Rightarrow[TEX]\frac{b}{y}= \frac{c}{z}[/TEX] (*)
  +[TEX]\frac{cx-az}{b}=0[/TEX]\Rightarrow[TEX]cx=az[/TEX]\Rightarrow[TEX]\frac{a}{x}= \frac{c}{z}[/TEX] (*)(*)

  Từ
  (*) và (*)(*) ta có: [TEX]\frac{a}{x}= \frac{b}{y}= \frac{c}{z}[/TEX] (đpcm)

   
 13. braga

  braga Guest

  (BZ-CY)/A=(CX-AX)/B=(AY-BX)/C

  \Leftrightarrow A(BZ-CY)/A^2=
  B(CX-AX)/B^2=C(AY-BX)/C^2

  = (ABZ-CAY)/A^2=(BCX-BAZ)/B^2=(CAY-CBX)/C^2

  = (ABZ-ACY+BCX-BAZ+CAY-CBX)/(A^2+B^2+C^2) =0

  TA CÓ: (BZ-CY)/A=0 \Rightarrow BZ=CY \Rightarrow B/Y=C/Z (1)

  (CX-AZ)/B=0 \Rightarrow CX=AZ \Rightarrow A/X=C/Z (2)

  (AY-BX)/C=0 \Rightarrow CX=AZ \Rightarrow
  A/X=C/Z (3)

  TỪ (1),(2) VÀ (3) \Rightarrow
  A/X=B/Y=C/Z

  \Rightarrow ĐIỀU PHẢI CHỨNG MINH
   
 14. harrypham

  harrypham Guest

  Ok, sẽ lưu ý :D

  VD5: Cho [TEX]\frac{x}{y+z+t}= \frac{y}{z+t+x}= \frac{z}{t+x+y}= \frac{t}{x+y+z}[/TEX]. Tìm giá trị biểu thức
  [TEX]M= \frac{x+y}{z+t}+ \frac{y+z}{t+x}+ \frac{z+t}{x+y}+ \frac{t+x}{y+z}[/TEX]
   
 15. harrypham

  harrypham Guest

  Tức là đề cho tỉ lệ thức và yêu cầu tính giá trị của M.
  Về gõ [TEX]\LaTeX[/TEX], dưới phần trả lời nhanh có dẫn link gõ đó.

  VD6: Cho [TEX]\frac{2a+b+c+d}{a}= \frac{a+2b+c+d}{b}= \frac{a+b+2c+d}{c}= \frac{a+b+c+2d}{d}[/TEX]. Tính
  [TEX]M= \frac{a+b}{c+d}+ \frac{b+c}{d+a}+ \frac{c+d}{a+b}+ \frac{d+a}{b+c}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2011
 16. hiensau99

  hiensau99 Guest

  VD5:

  [TEX]\frac{x}{y+z+t}= \frac{y}{z+t+x}= \frac{z}{t+x+y}= \frac{t}{x+y+z}[/TEX]
  \Rightarrow [TEX]\frac{y+z+t}{x}+1= \frac{z+t+x}{y}+1= \frac{t+x+y}{z}+1= \frac{x+y+z}{t}+1= \frac{y+z+t+x}{x}= \frac{z+t+x+y}{y}= \frac{t+x+y+z}{z}= \frac{x+y+z+t}{t}[/TEX]

  + Nếu: [TEX]x+y+z+t \neq 0[/TEX]\Rightarrow[TEX]x=y=z=t[/TEX]. Khi đó: [TEX]M=1+1+1+1=4[/TEX]

  + Nếu:[TEX] x+y+z+t =0[/TEX]\Rightarrow[TEX]x+y=-(z+t), y+z=-(t+x), z+t=-(x+y), t+x=-(y+z)[/TEX]. khi đó: [TEX]M=-1-1-1-1=4[/TEX]

  VD6:


  [TEX]\frac{2a+b+c+d}{a}= \frac{a+2b+c+d}{b}= \frac{a+b+2c+d}{c}= \frac{a+b+c+2d}{d}[/TEX]
  \Rightarrow
  [TEX]\frac{2a+b+c+d}{a}-1= \frac{a+2b+c+d}{b}-1= \frac{a+b+2c+d}{c}-1= \frac{a+b+c+2d}{d}-1=\frac{a+b+c+d}{a}= \frac{a+b+c+d}{b}= \frac{a+b+c+d}{c}= \frac{a+b+c+d}{d}[/TEX]

  +Nếu: [TEX] a+b+c+d \neq 0[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]a=b=c=d[/TEX]. Khi đó: [TEX]M=1+1+1+1=4[/TEX]

  +Nếu: [TEX] a+b+c+d=0[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]a+b=-(c+d), b+c=-(d+a), c+d=-(a+b), d+a=-(b+c)[/TEX].
  khi đó: [TEX]M=-1-1-1-1=4[/TEX]   
  dangvanai thích bài này.
 17. làm gìp mình bài này nhé!!!!!!!!!
  nhờ các bạn làm gíp mình bài này nhé!!!!!/:)/:)/:)
  1)tìm x, bík
  |x|+|-x|=3-x
  2)tìm x;y;z, bík
  2x=3y; 5x=7z và 3x-7y+5z=30   
 18. 1)tim gia tri lon nhat cua cac bieu thuc :
  A= 2.5 - |x-1.5|

  B = - | 52-x| + 3

  C = -1.7-\ 4.2 -x|
  2) tìm giá trị nhỏ nhất của :
  A = 2.3+|x+1.2|

  tiện thể giảng cho mình rõ ràng cái nhé !!
  1h 20 p là mình phải nộp !!

  nhanh lên giùm mình !
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2011
 19. sao hông ai giải giùm nhỉ ****************************????//??????
   
 20. braga

  braga Guest

   

CHIA SẺ TRANG NÀY