Sử 6 phương đông và phương tây cổ đại.

kimngan12345@gmail.com

Học sinh
Thành viên
28 Tháng bảy 2018
47
24
21
14
Bắc Kạn
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CHỢ RÃ

KhanhKhanhk7

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2020
377
1,078
121
15
TP Hồ Chí Minh
THCS Trường Chinh
1.
Để cày cấy cho đúng thời vụ, những người nông dân luôn phải “trông trời, trông đất”. Dần dần, họ biết được sự chuyển động của Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh đã ảnh hưởng tới việc “mưa thuận, gió hòa” hằng năm. Đó là những tri thức đầu tiên về thiên văn. Cũng từ những hiểu biết đó, người phương Đông đã sáng tạo ra lịch, chia một năm ra 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 29 đến 30 ngày. Họ còn biết làm đồng hồ đo thời gian.

Người phương Đông cổ đại đều dùng chữ tượng hình mô phỏng vật thật để nói lên ý nghĩ của con người. Những chữ này được viết trên giấy Pa-pi-rút, trên mai rùa, trên thẻ tre hoặc trên các phiến đất sét ướt rồi đem nung khô.
Trong lĩnh vực toán học, người Ai Cập cổ đại đã nghĩ ra phép đếm đến 10 và rất giỏi về hình học. Họ đã tính được số pi bằng 3,16. Còn người Lưỡng Hà lại giỏi về số học. Các chữ số ta đang dùng ngày nay, kể cả số 0, là thành tựu lớn do người Ấn Độ cổ xưa sáng tạo nên.

Các dân tộc phương Đông đã xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ. Những kim tự tháp cổ ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà… mãi mãi là những kì quan để cả thế giới chiêm ngưỡng và thán phục.
2.
- Lịch: Người Hi Lạp và Rô-ma đã biết làm lịch dựa theo sự di chuyển của Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Họ tính được một năm có 365 ngày 6 giờ, chia thành 12 tháng. Đó là Dương lịch.
- Chữ viết: Người Hi Lạp và Rô-ma đã sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c, ban đầu gồm 20 chữ, sau là 26 chữ mà ngày nay chúng ta vẫn đang dùng.
- Các ngành khoa học cơ bản:
+ Những hiểu biết của người Hi Lạp và Rô-ma cũng đạt tới một trình độ khá cao trong nhiều lĩnh vực khoa học như số học, hình học, thiên văn, vật lí, triết học, sử học, địa lí,...
+ Trong mỗi lĩnh vực đều có những nhà khoa học nổi danh, như Ta-lét, Pi-ta-go, ơ-cơ-lít trong toán học, Ác-si-mét trong vật lí học, Pla-tôn, A-ri-xtốt trong triết học, Hê-rô-đốt, Tu-xi-đít trong sử học, Stơ-ra-bôn trong địa lí v.v... Họ là những người đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học sau này.
- Văn học: Nền văn học Hi Lạp được cả thế giới biết đến với những bộ sử thi nổi tiếng I-li-at, Ô-đi-xê của Hô-me, những vở kịch thơ độc đáo Ô-re-xti của Et-sin, ơ-đíp làm vua của Xô-phô-clơ,...
- Kiến trúc, điêu khắc:
Trên đất nước Hi Lạp và Rô-ma ngày nay còn bảo tồn nhiều di tích kiến trúc và điêu khắc của thời cổ đại, như đền Pác-tê-nông trên đồi A-crô-pôn ở A-ten, đấu trường Cô-li-dê ở Rô-ma, tượng lực sĩ ném đĩa, tượng thần Vệ nữ ở Mi-lô... Đó là những kiệt tác khiến người đời sau vô cùng thán phục.
 
Last edited by a moderator:

Dương Nguyễn ^_^

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười một 2019
61
42
26
Hà Tĩnh
Trường THCS Bắc Hồng
1.- Thiên văn: Sáng tạo ra lịch, chia một năm ra 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 29 đến 30 ngày. Họ còn biết làm đồng hồ đo thời gian.
- Chữ viết: Dùng chữ tượng hình mô phỏng vật thật để nói lên ý nghĩ của con người. Những chữ này được viết trên giấy Pa-pi-rút, trên mai rùa, trên thẻ tre hoặc trên các phiến đất sét ướt rồi đem nung khô.
- Toán học:
+ Người Ai Cập cổ đại đã nghĩ ra phép đếm đến 10 và rất giỏi về hình học. Họ đã tính được số pi bằng 3,16.
+ Còn người Lưỡng Hà lại giỏi về số học.
+ Các chữ số ta đang dùng ngày nay, kể cả số 0, là thành tựu lớn do người Ấn Độ cổ xưa sáng tạo nên.
- Kiến trúc: Các dân tộc phương Đông đã xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ. Những kim tự tháp cổ ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà... mãi mãi là những kì quan để cả thế giới chiêm ngưỡng và thán phục.

2.– Người phương Tây đã dựa vào sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời để tính lịch.
– Tạo ra hệ chữ cái a, b, c.
– Toán học, vật lí, thiên văn, sử học, địa lý, triết học đều đạt trình độ cao.
– Văn học phát triển với nhiều bộ sử thi nổi tiếng.
– Nghệ thuật: đền Pactơnông (Hy Lạp), đấu trường Côlidê (Rô Ma), tượng lực sĩ ném đĩa, tượng thần vệ nữ.
 

vietjack

Học sinh
Thành viên
12 Tháng ba 2020
171
67
46
14
Quảng Ninh
thcs Bái Tử Long
Dân tộc phương Đông cổ đại có những thành tựu văn hóa là :
- Lịch : lịch âm
- Chữ viết : chữ tượng hình
- Khoa học : toán học ; số pi = 3,16 ; đếm từ 1 -10 , tìm ra số 0
- Kiến trúc : thành Ba-bi-lon , kim tự tháp
Người Hi Lạp và Rô-ma có những đóng góp về văn hóa là :
- Lịch : lịch dương
- Chữ viết : hệ chữ cái abc
- Khoa học : triết học , số học , hình học , thiên văn học
- Kiến trúc : đền Pác-tê-nông , đấu trường Cô-li-đê
- Điêu khắc : tượng lực sĩ ném đĩa , tượng thần vệ nữ , ...
 
Top Bottom