Phát âm

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

I. Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others
1.
A. Asian
B. gather
C. advance
D. decade
2.
A. facilities
B. solidarity
C. performance
D. aquatic
3.
A. appreciate
B. promote
C. participate
D. introduce
4.
A. athletics
B. hockey
C. Volleyball
D. rugby
5.
A. Volunteer
B. competition
C. enthusiastic
D. intercultural
6.
A. hokey
B. guitar
C. modest
D . common
7.
A. Discarded
B. successful
C. profitably
D. accomplished
8.
A. ignorant
B. continual
C. gigantic
D. indulge
9.
A. occupy
B. admire
C. organize
D. Classify
10.
A. category
B. regular
C. relative
D. equipment
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,856
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
I. Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others
1.
A. Asian
B. gather
C. advance
D. decade
2.
A. facilities
B. solidarity
C. performance
D. aquatic
3.
A. appreciate
B. promote
C. participate
D. introduce
4.
A. athletics
B. hockey
C. Volleyball
D. rugby
5.
A. Volunteer
B. competition
C. enthusiastic
D. intercultural
6.
A. hokey
B. guitar
C. modest
D . common
7.
A. Discarded
B. successful
C. profitably
D. accomplished
8.
A. ignorant
B. continual
C. gigantic
D. indulge
9.
A. occupy
B. admire
C. organize
D. Classify
10.
A. category
B. regular
C. relative
D. equipment
1.
A. Asian
B. gather
C. advance
D. decade
2.
A. facilities
B. solidarity
C. performance
D. aquatic
3.
A. appreciate
B. promote
C. participate
D. introduce
4.
A. athletics
B. hockey
C. Volleyball
D. rugby
5.
A. Volunteer
B. competition
C. enthusiastic
D. intercultural
6.
A. hokey
B. guitar
C. modest
D . common
7.
A. Discarded
B. successful
C. profitably
D. accomplished
8.
A. ignorant
B. continual
C. gigantic
D. indulge
9.
A. occupy
B. admire
C. organize
D. Classify
10.
A. category
B. regular
C. relative
D. equipment
Lần sau em hãy sử dụng từ điển để làm dạng bài này nhé
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Vậy là chị làm đúng hết rồi ^^
 
Top Bottom