Phân thức đại số

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
18
Du học sinh
Surrey School

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Các bạn giúp mình bài này với:
1. Cho phân thức M = 7x^2 - 29x + 4 / x^2 - 16
a. Tìm điều kiện xác định của M.
b. Rút gọn M
c. Tìm x để M= 0
d. Tìm x để M thuộc Z
a) ĐK: $x\neq \pm 4$
b) $M=\dfrac{7x^2-29x+4}{x^2-16}=\dfrac{7x^2-28x-x+4}{(x-4)(x+4)}=\dfrac{7x(x-4)-(x-4)}{(x-4)(x+4)}=\dfrac{(x-4)(7x-1)}{(x-4)(x+4)}=\dfrac{7x-1}{x+4}$
c) $M=0\Leftrightarrow \dfrac{7x-1}{x+4}=0\Leftrightarrow 7x-1=0\Leftrightarrow x=\dfrac17$
d) Ta có: $M=\dfrac{7x-1}{x+4}=\dfrac{7(x+4)-29}{x+4}=7-\dfrac{29}{x+4}$
$M\in \mathbb{Z}\Leftrightarrow \dfrac{29}{x+4}\in \mathbb{Z}\Leftrightarrow x+4\in Ư(29)=\left\{ \pm 1;\pm 29 \right\}\Leftrightarrow x\in \left\{ -33;-5;-3;25 \right\}$ (TM)
 
  • Like
Reactions: Jones Jenifer
Top Bottom