Hóa 12 Phân biệt

Song Ngư

Học sinh
Thành viên
26 Tháng ba 2017
9
2
31
21

Asuna Yukki

Banned
Banned
Thành viên
3 Tháng mười 2018
379
154
36
17
Bắc Giang
truờng THCS Tân Dĩnh
C.
trích
cho ddNa2CO3 dư vào nhận đc Ba :
Ba+2H20---->Ba(OH)2+H20
Ba(OH)2+Na2CO3---->BaCO3+H2O
và Na có khí H2 thoát ra :
Na+H2O---->NaOH+1/2H2
choddNaOH vào 2 mẫu kim loại còn lại ;
tan ;Al
ko hiên tg;Mg
 
Top Bottom