phân biệt các chất hưu cơ và tên các chất quan trọng

Thảo luận trong 'Phân biệt hợp chất vô cơ' bắt đầu bởi trcodu, 12 Tháng mười hai 2010.

Lượt xem: 682

 1. trcodu

  trcodu Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!


  1
  Boxit Al2O3.nH2O
  2 Berin Al2O3.3BeO.6SIO2
  3
  Anotit CaO.Al2O3.2SiO2
  4
  Cacnalit KCl.MgCl2.6H20
  5 Pirit FeS2 (pirit sắt)
  6 Xementit Fe3C
  7 Hematit Fe2O3
  8 Hematit nâu Fe2O3.nH2O
  9
  Xiderit FeCO3
  10
  Mahetit Fe3O4
  11
  Cancopirit CuFeS2(Pirit đồng)
  12 Cancozin Cu2S
  13
  Cuprit Cu2O O2 làm bùng cháy tàn đóm que diêm
  thêm một tí nữa nha: chất rắn nhé.
  Fe(OH)2: màu trắng xanh
  Fe(OH)3: màu đỏ nâu
  Ag3PO4: (vàng)
  Ag2S: màu đen
  I2: rắn màu tím thì fải
  AgCl, BaSO4, PbCl2, NaHCO3, CaCO3,......... màu trắng
  dd Br2 có màu da cam hoặc đỏ nâu tùy nồng độ
  AgBr:
  vàng nhạt
  AgI: vàng
  Ag2S: đen
  K2MnO4:lục thẫm
  KMnO4: tím
  Mn2+: vàng nhạt
  Zn2+: trắng
  Al3+: trắng
  màu của muối sunfua
  -Đen: CuS ,FeS ,Fe2S3 ,Ag2S ,PbS ,HgS
  -Hồng: MnS
  -Nâu: SnS
  -Trắng: ZnS
  -Vàng: CdS

  ------------------
  1 số muối khi đốt thì cháy với các ngọn lửa màu khác nhau
  K+: ngọn lửa màu tím
  Na+: ngọn lửa màu vàng
  Ca2+: cháy với ngọn lửa màu cam
  Li cho ngọn lửa đỏ
  Cs: ngọn lửa mầu xanh da trời
  Ba2+: đốt có màu lục vàng
  Còn một số muối có màu nữa :
  Cu2+
  có màu xanh lam
  Cu1+
  có màu đỏ gạch
  Fe3+: màu đỏ nâu
  Fe2+:màu trắng xanh
  Ni2+: lục nhạt
  Cr3+: màu lục
  Co2+: màu hồng
  MnO4-: màu tím
  CrO4 2-: màu vàng
  Chất hoặc ion Thuốc thử Phương trình phản ứng Hiện tượng
  Fe2+ OH-
  Kết tủa màu lục nhạt

  Fe3+ OH-
  Kết tủa màu nâu đỏ

  Mg2+ OH-
  Kết tủa màu trắng

  Na,Na+ Ngọn lửa đèn cồn Ngọn lửa màu vàng
  K, K+ Ngọn lửa đèn cồn Ngọn lửa màu tím

  Cd2+ S2-
  Kết tủa màu vàng

  Ca2+ CO32-
  Kết tủa màu trắng

  Al dd OH-
  Sủi bọt khí

  Al3+ OH-
  Kết tủa màu trắng sau đó tan trong dd OH- dư

  Zn2+ OH-
  Kết tủa màu trắng sau đó tan trong dd OH- dư

  Pb2+ S2-
  Kết tủa màu đen

  Cu2+ OH-
  Kết tủa màu xanh

  Hg2+ I-
  Kết tủa màu đỏ

  Ag+ Cl-
  Kết tủa màu trắng

  NH4+ OH-
  Khí mùi khai

  Ba2+ SO42-
  Kết tủa màu trắng

  Sr2+ SO42-
  Kết tủa màu trắng

  SO42- Ba2+
  Kết tủa màu trắng

  SO3 dd Ba2+
  Kết tủa màu trắng

  SO2(Ko màu) tác dụng với dd Brom
  dd brom mất màu

  H2S Pb2+
  Kết tủa màu đen

  SO32- dd brom hoặc Ba2+,Ca2+
  SO32- +Br2+ H2O --> 2H+ +SO42-+2Br-
  Mất màu dd brom

  Kết tủa màu trắng
  CO32- Ca2+
  Kết tủa màu trắng

  CO2 dd Ca(OH)2
  Kết tủa màu trắng

  PO43- Ag+ Kết tủa màu vàng
  I- Ag+
  Kết tủa vàng đậm

  Br- Ag+
  Kết tủa màu vàng nhạt

  Cl- Ag+
  Kết tủa màu trắng

  NH3 Quỳ tím ẩm Làm xanh quỳ tím
  Rượu Na ROH
  Sủi bọt khí
  Rượu đa
  Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh

  Andehit
  2OH kề nhau hoặc Cu(OH)_2/OH^-

  kết tủa màu bạc sáng
  Kết tủa màu đỏ gạch

  HCOOH Ag2O/NH3
  Kết tủa màu bạc sáng
  Axit cacboxylic Quì tím Quì hóa xanh

  HCOOR Ag2O/NH3
  Kết tủa bạc sáng

  Phenol dd Brom
  Kết tủa trắng

  Anilin dd Brom
  Kết tủa trắng

  Amin mạch hở dd quì tím
  Quì tím hóa xanh

  Glucozo
  Kết tủa bạc sáng

  Fructozo Rezoxin Kết tủa đỏ hồng
  Saccarozo Dung dịch xanh lam
  Mantozo Kết tủa bạc sáng

  Tinh bột nhỏ vài dọt iot --> dung dịch chuyển màu Màu xanh lam
  Anken dd brom
  Anken & Dd KMnO43
  Mất màu dd dịch Brom, KMnO4

  Ankin-1 Ag2O/NH3
  Kết tủa màu vàng

  Stiren dd Brom
  Mất màu dd Brom

  Toluen dd thuốc tím (KMnO4)
  Mất màu ddKMnO4

  muối photphat thì dùng phản ứng với tạo ra màu vàng

   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY