Hóa 11 Oxi hóa ancol

nguyenhongphuc22.11.04@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng chín 2021
14
4
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giúp mình với ạa
. Đun nóng 10,12 gam ancol đơn chức A với CuO thu được chất rắn B và 13,32 gam hỗn hợp C gồm anđehit, axit CBXL, ancol dư và hơi nước. Nếu cho 1 nửa hh C tác dụng với NaHCO3 thu được 0,03 mol CO2, nếu cho 1 nữa hỗn hợp C còn lại tác dụng vừa đủ với Na thì thu được 7,98 gam chất rắn D. Xác định CTPT của A và tính hiệu suất phản ứng oxihóa A.
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,251
1,527
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Giúp mình với ạa
. Đun nóng 10,12 gam ancol đơn chức A với CuO thu được chất rắn B và 13,32 gam hỗn hợp C gồm anđehit, axit CBXL, ancol dư và hơi nước. Nếu cho 1 nửa hh C tác dụng với NaHCO3 thu được 0,03 mol CO2, nếu cho 1 nữa hỗn hợp C còn lại tác dụng vừa đủ với Na thì thu được 7,98 gam chất rắn D. Xác định CTPT của A và tính hiệu suất phản ứng oxihóa A.
Ta có: [imath]n_{RCOOH}[/imath]= [imath]n_{CO_2}[/imath]= 0,06 (1)
Áp dụng tăng giảm khối lượng=> [imath]n_O[/imath]=[imath]\dfrac{13,32-10,12}{16}[/imath]= [imath]n_{RCHO}[/imath]+2[imath]n_{RCOOH}[/imath]=>[imath]n_{RCHO}[/imath]=0,08(2)
Có thể hiểu theo PT sau:
[imath]RCH_2OH[/imath] + O -> RCHO + [imath]H_2O[/imath]
[imath]RCH_2OH[/imath] + 2O -> RCOOH + [imath]H_2O[/imath]
(1,2)=> [imath]n_{RCH_2OH}[/imath] phản ứng=[imath]n_{H_2O}[/imath]= 0,14
Đặt [imath]RCH_2OH[/imath] dư =x mol
mA=(R+31)(x+0,14)=10,12 (3)
Chất rắn D: NaOH(0,14 phản ứng với [imath]H_2O[/imath]), [imath]RCOONa[/imath](0,06), [imath]RCH_2ONa[/imath](x)
=> khối lượng chất rắn D= 0,14.40+ x(R+53)+0,06(R+67)=7,98(4)
(3,4)=> R=, x=
=> CT A
H%= [imath]\dfrac{0,14}{0,14+x}[/imath].100%
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm dạng bài này tại đây: BT
 
Top Bottom