Sinh 12 Ôn tập

Bùi Thuỳ Trang

Cựu TMod Sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2021
257
326
71
20
Thái Nguyên
I, sai
+TH: 2 gen nằm trên cùng 1 NST và xảy ra hoán vị => 10 loại KG
+TH: 2 gen nằm trên cùng 1 NST liên kết hoàn toàn => 3 hoặc 4 loại KG
+TH: 1 gen nằm trên 1 NST => 9 loại KG
=> Tối đa 10 loại KG
II, Đúng
+TH: 2 gen nằm trên cùng 1 NST và xảy ra hoán vị =>4 loại KH
+TH: 2 gen nằm trên cùng 1 NST liên kết hoàn toàn => 2 hoặc 3 loại KH
+TH: 1 gen nằm trên 1 NST =>4 loại KH
=> Tối thiểu 2 loại KH
III, Sai
Vì KH mang 2 tính trạng trội ở F1 có thể có
+ 2 loại KH ( 2 gen cùng nằm trên 1 NST và liên kết hoàn toàn),
+4 loại KG ( 1 gen trên 1 NST)
+5 loại KG ( 2 gen cùng nằm trên 1 NST và xảy ra hoán vị)
IV,đúng
KH mang 1 tính trạng trội có
+TH: 2 gen nằm trên cùng 1 NST và xảy ra hoán vị => 4 loại KG
+TH: 2 gen nằm trên cùng 1 NST liên kết hoàn toàn => 0 hoặc 2 loại KG
+TH: 1 gen nằm trên 1 NST => 4 loại KG
=> Tối đa là 4 loại KG

Chúc em học tốt
Em có thể tham khảo Kiến thức sinh 12 nha
 
  • Like
Reactions: DimDim@
Top Bottom