Những câu nói bất hủ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

7

7124119

+Có thực mới vực được đạo
Có tiền mới có tình yêu
+ Có tiền mua tiên cũng được
 
7

7124119

lấy lửa thử vàng
lấy vàng thử đàn bà
lấy đàn bà thử đàn ông
lấy đàn ông đem thử lửa....kekekeke
 
Top Bottom