nhờ giải giúp

  • Thread starter 0962818427cucphuong@gmail.com
  • Ngày gửi
  • Replies 2
  • Views 1,233

0

0962818427cucphuong@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no đơn chức mạch hở và một ancol đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60% thu được m gam este. tìm m
 
N

nguyenducson89

Axit : CnH2nO2 a mol và rượu CmH2m+2O b mol
mol CO2 = na + mb = 0,9 (1)
mol H2O = na + b(m+1) = 1,05
mol rượu = b = mol H2O - mol CO2 = 0,15
Bảo toàn khối lượng: 21,7 + mO2 = 44*0,9 + 18*1,05 ==> mO2 = 36,8 ==> mol O2 = 1,15
Bảo toàn mol nguyên tử O : 2a + b +2*1,15 = 2*0,9 + 1,05 ==> a = 0,2
(1) ==> 4n + 3m = 18 ==> n = 3 và m = 2 ==> m+n = 5
==> este C5H10O2 có số mol = 0,15*0,6 = 0,09
==> khối lượng este = 102*0,09 = 9,18
 
Last edited by a moderator:
N

ngocsangnam12

gọi công hức của axit và ancol lần lượt là CnH2nO2: x mol
CmH2mO:y mol
ta có nx+my=0,9
nx+(m+1)y=1,05
(14n+32)x+(14m+18)y=21,7
->x=0,2
y=0,15
ta có 0,2n+0,15m=0,9
-> 4n+3m=18
-> n=3
m=2
do axit dư nên ta tính số mol theo ancol
n este=0,15.60%=0,09
este là C2H5COOC2H5-> m= 9,18
 
Top Bottom