Nhận biết chất khí !

K

kira_l

nhận biết khí/hơi: CO2,S02,NH3,SO3,H2S,HCl,H2,N02,N0,N20,N2. :D thật dễ phải không ! :D


dùng quỳ : nhận biết đc HCl or AgNO3 kết tủa trắng

CuO : từ đen thành xanh ====> H2

làm mất màu brom===========> SO2

làm đục nước vôi trong =========>CO2

có mùi trứng thối ==========> H2S or t/d với AgNO3===> k/tủa đen

có mùi khai ===========> NH3

cho các chất còn lại vào nước thử quỳ ==> quỳ ngả đỏ ===> SO3

khí nào có màu nâu là NO2

khí nào cho tác dụng với không khí ngả màu nâu là NO

Cho chạy qua cục Li, rồi sau đó đem sản phẩm rắn đi thủy phân, chú nào cho

khí mùi khai là N2, chú nào chỉ cho khí là N2O

========> chả bik đúng hem !
 
G

goodboy_1507

Dễ quá đi :
Khí NO2 màu nâu đỏ , khí NO hoá nâu trong không khí
Sục các mẫu thử vào d d Bari clorua : bắt được SO3 tạo kết tủa trắng
Sục hỗn hợp khí vào D D bạc Nitrat : Bắt được HCl Tạo kết tủa trắng , NH3 Tạo kết tủa sau đó lại tan.H2S Tạo kết tủa đen xì . Còn lại N2 , N2O , SO2 , CO2 . H2.Cho 5 cái này qua CuO .Bắt được H2 Khiến Ôxit đồng màu đen chuyển thành màu đổ gạch cảu đồng . 4 Chú còn lại cho vào H2S bắt được SO2 Cho vào nước vối trong bắt được CO2
Còn hau chú còn lại cho vào với Ozon . N2O +O3 tạo NÒ màu nâu đỏ còn N2 ko có hiện tượng
Nhó bấm cảm ơn nhé
 
B

boy_depzai_92

Chắc đây là kô phải nhận bít cùng 1 bài chứ, nếu thế thì khá khó còn nêu hướng giải nhận bít từng khí thì wa" dễ rùi kòn đâu :)
 
Top Bottom