Hóa Nguyên tử

dung0933527069

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng chín 2017
63
10
11
20
Hà Nội

Nguyễn Trần Quỳnh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng chín 2017
239
109
84
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng - Gia Lộc - Hải Dương
đây là bài giải trên mạng bạn xem thử nha
 

Attachments

  • 1498958095_5.jpg
    1498958095_5.jpg
    30.7 KB · Đọc: 83

Hoàng Thị Nhung

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2017
544
223
76
20
Vĩnh Phúc
Trường THPT Tam Dương I
Sho biết tổng số electron trong anion AB3^2- là 42 . Trong hạt nhân A và B đều có số proton bằng số nơtron .
Tính số khối của A và B
Cách 1
Gọi x,y là số proton trong A,B
Ta có: x+3y+2=42
y = (40-x)/3
<=> y <40/3 =13,33
Do B là phi kim (tạo anion) và Z< 13,33
=> B là F,O,N
A có Z=13 nên A là Al
Công thức anion AB3^2- hay AlB3^2-
<=> Al+ 3F- (vô lí)
Nếu B là O (Z=8) => x=42-2-3.8=16
A có Z=16 => A là S => công thức anion SO3^2-
Nếu B là N (Z=7) => x=19 => A có Z=19 => A là K => công thức anion KN3^2-
<=> K(7+) + 3N(3-) => vô lí
Vậy A là S, số khối 16.2=32
B là O, số khối là 8.2=16
Cách 2
(eA + 3eB) + 2 =42
=> eA + 3eB =40
=> pA + 3pB =40 (1)
Mặ khác pA=nA
pB=nB
=> (pA+nA) / (pB+nB) =2
<=> 2pA / 2pB =2
=> 2pA =4pB (2)
Giải 1 và 2 ta được pA=16 ; pB=8
Vậy số khối của A (S) là 16.2=32
B (O) là 8.2=16
 
Last edited:

x.Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
331
72
94
Khánh Hòa
Cách 2
(eA + 3eB) + 2 =42
=> eA + 3eB =40
=> pA + 3pB =40 (1)
Mặt khác pA=nA
pB=nB
=> (pA+nA) / (pB+nB) =2
<=> 2pA / 2pB =2
=> 2pA =4pB (2)
Giải 1 và 2 ta được pA=16 ; pB=8
Vậy số khối của A (S) là 16.2=32
B (O) là 8.2=16[/QUOTE]

Mặt khác pA=nA
pB=nB
=> (pA+nA) / (pB+nB) =2 ???? chỗ này là sao bạn ???
 
Top Bottom