Hóa 11 Muối axit

Hana Chem

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười 2019
42
41
21
16
Đồng Nai
THCS Bình Đa

Maltose mạch nha

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
24 Tháng bảy 2021
661
1,588
176
16
Bình Định
Tại sao NH4Cl không phải là muối axit mà lại là muối trung hòa? Trong khi NH4Cl sẽ điện ly mạnh ra NH4+ VÀ Cl- sau đó NH4+ tiếp tục điện ly ra NH3 + H+ mà ạ?
Hana ChemNhưng hằng số axit của ion [imath]NH_4^+[/imath] rất bé, nên ion [imath]H^+[/imath] được tạo ra trong dung dịch không nhiều, nhưng thực chất là [imath]NH_4Cl[/imath] vẫn có tính axit NHẸ. Bạn có thể xem pH của dung dịch [imath]NH_4Cl[/imath] 0,1 M ở đây
_______________________________________
Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi nhé ^^
Bạn tham khảo thêm tại đây
Ngoài ra, bạn dành ít thời gian làm khảo sát nha [Khảo Sát] Minigame Hè của team Hóa
 
Top Bottom