Tin học Một số bài tập về C++

Thảo luận trong 'Dòng họ c , c++ , c#' bắt đầu bởi Nguyễn Linh_2006, 1 Tháng mười một 2018.

Lượt xem: 1,427

 1. Nguyễn Linh_2006

  Nguyễn Linh_2006 Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,737
  Điểm thành tích:
  301
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  HOCMAI Forum
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Mọi người giúp em vs ạ! Nhất là ai có trình độ lập trình!
  @bé nương nương @Fairy Piece @Nguyễn Hương Trà

  Bài 1:
  Nhập chữ hoa, in ra chữ thường tương ứng. INPUT Input Output A a Một ký tự là 1 chữ cái hoa OUTPUT In ra ký tự thỏa mãn

  Bài 2:
  Nhập vào ba số A, B, C, in ra (A - B)×C (A, B, C ≤ 100). INPUT
  Ba số nguyên A, B, C cách nhau 1 dấu cách. OUTPUT In ra 1 số nguyên là đáp án.

  Bài 3:
  Nhập số nguyên A, in ra số lớn gấp đôi A. (A ≤ 100)
  INPUT Số nguyên A
  OUTPUT In ra số nguyên thỏa mãn.

  Bài 4:
  Nhập vào số N, in ra số các số nhỏ hơn hoặc bằng N2 và lớn hơn hoặc bằng N + 1 (N ≤ 15); INPUT Số nguyên N OUTPUT Số nguyên thỏa mãn đề bài

  Bài 5:
  Nhập vào chuỗi Z, in ra chuỗi Z theo thứ tự ngược lại. INPUT Một chuỗi ký tự Z viết liền không dấu OUTPUT Một chuỗi ký tự thỏa mãn đề bài
  Input Output oahcnix xinchao
   
 2. Quang Minh 1412_

  Quang Minh 1412_ Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  2
  Điểm thành tích:
  16
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  Thcs Trần Đăng Ninh

  Bài dễ thế mà k biết làm hả?
   
  Nguyễn Trần Tuấn Kiệt thích bài này.
 3. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt

  Nguyễn Trần Tuấn Kiệt Banned Banned Thành viên

  Bài viết:
  21
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Hoàng Cơ Minh

  Bài 1

  int main(void){
  Serial.begin(9600);
  char count = 1;
  while(1){
  Serial.print(""+String(count));
  _delay_ms(1000);
  count++;
  }
  }

  Bài 2

  int main(void){
  USART_Init(MYUBRR);
  int value = 0, integerValue, residual;
  while(1){
  integerValue = value/10;
  residual = value%10;
  USART_Transmit(integerValue +48);
  USART_Transmit(residual +48);
  USART_Transmit(' ');
  _delay_ms(1000);
  value++;
  }
  }

  Bài 3  #define F_CPU 16000000UL // Clock Speed
  #define BAUD 9600
  #define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1

  #include <avr/io.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <stdlib.h>

  int main(){
  DDRB = (1<<PB5); // Make pin 5 PORTB - LED built-in of is output
  ADCSRB = (1<<ACME); // Enable AIN1 for Analog Comparator Negative Input
  ACSR = 0x00; /* Clear ACSR register */

  while(1){
  if (ACSR & (1<<ACO))/* Check ACO bit of ACSR register */
  PORTB =(1<<PB5);

  else
  PORTB = 0x00;
  }
  }
  Bài 4

  For Analog Comparator Negative Input = A0 and PD6 (AIN0) is Analog Comparator Negative Input.
  #define F_CPU 16000000UL // Clock Speed
  #define BAUD 9600
  #define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1

  #include <avr/io.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <stdlib.h>

  int main()
  {
  DDRB = (1<<PB5); /* Make pin 7 of PORTC as output */
  ADMUX = 0x00; /* Select ADC0 as a -ve pin of comparator */
  ADCSRB = (1<<ACME); /* Enable analog comparator */
  ACSR = 0x00; /* Clear ACSR resister */
  ADCSRA = 0x00; //ADEN = 0, initial value = 0

  while(1)
  {
  if (ACSR & (1<<ACO))/* Check ACO bit of ACSR register */
  PORTB =(1<<PB5); /* Turn ON PC7 pin */
  else /* If ACO bit is zero */
  PORTB = 0x00; /* Then turn OFF PC7 pin */
  }
  }

  Bài 5

  Read analog value from pin A0 (PC0) and print out on Serial monitor.

  #define F_CPU 16000000UL // Clock Speed
  #define BAUD 9600
  #define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1

  #include <avr/io.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <stdlib.h>

  void ADC_Init(){
  DDRC=0x0; /* Make ADC in port C as input */

  // ADCSRA = (1<<ADEN)|(111)
  ADCSRA = 0x87; /* Enable ADC, fr/128 */

  ADMUX = 0x40; /* Vref: Avcc, ADC initial channel: 0 */
  }

  int ADC_Read(char channel){
  int Ain, AinLow;

  ADMUX=ADMUX|(channel & 0x0f); /* Set input channel to read */
  // ADMUX = (100)|(channel&1111)
  // 4 channel A0 -> A5: need 4 bit to AND bit with channel

  ADCSRA |= (1<<ADSC); /* Start conversion */
  while((ADCSRA&(1<<ADIF))==0); /* Monitor end of conversion interrupt */

  //1<<ADIF = 0001 0000;
  //ADCSRA&(1<<ADIF) = (0b1100 0111)&(0001 0000) = 0x0

  // after finishing conversion => ADIF = 1 => ADCSRA = 0b1101 0111
  // so ADCSRA&(1<<ADIF) != 0

  _delay_us(10);
  AinLow = (int)ADCL; /* Read lower byte*/
  Ain = (int)ADCH*256; /* Read higher 2 bits and
  Multiply with weight */
  // Ain = ADCH << 8

  Ain = Ain + AinLow;
  return(Ain); /* Return digital value*/
  }

  void USART_Init(unsigned int ubrr) {
  /*Set baud rate */
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)ubrr;

  //Enable receiver and transmitter
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);

  /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
  }

  void USART_Transmit(unsigned char data){
  /* Wait for empty transmit buffer */
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
  /* Put data into buffer, sends the data */
  UDR0 = data;
  }

  int main(void){
  char adcString[5];
  int value;

  ADC_Init();

  USART_Init(MYUBRR);
  char stringToSend[] = "ADC value: ";

  while(1){
  for (int i=0; i<sizeof(stringToSend)-1;i++){
  USART_Transmit(stringToSend);
  }
  value=ADC_Read(0);
  itoa(value,adcString,10); /* Integer to string conversion */
  for (int i=0; i<sizeof(adcString)-1;i++){
  USART_Transmit(adcString);
  }
  USART_Transmit('\n');
  _delay_ms(2000);
  }
  }
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->