một kl tác dụng với mộtdd muối

B

buipin23

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4.Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6g. Nồng đọ ban đầu của dung dịch là: A.1,5M B.1M C.0,5M D.2M
2.Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 1M. sau khi pư xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag đc tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ:
A.tăng 21,6g B.tăng 15,2g c.tăng 4,4g D.giảm 6,4g
 
K

khanh1761997

1. ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4.Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6g. Nồng đọ ban đầu của dung dịch là: A.1,5M B.1M C.0,5M D.2M
2.Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 1M. sau khi pư xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag đc tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ:
A.tăng 21,6g B.tăng 15,2g c.tăng 4,4g D.giảm 6,4g

Bài 1
ta có số mol Fe phản ứng = 1,6 / (64-56) =0,2 mol
co $n_CuSO_4$ = $n_Fe_phản ứng$ =0,2mol
=> $CM_CuSO_4$ = 0,2/0,2=1M (câu B)
Bài 2
tương tự trên ta gọi khối lượng Cu tăng là x
$n_AgNO_3$ = 0,2 mol
=> $n_Cu_phản ứng$= 0,1 mol
ta có x/(108x2-64) = 0,1
=> x=15,2g (câu B)
 
Top Bottom