Vật lí mắc nguồn thành bộ

trunghieuak53

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
Mod xuất sắc nhất 2017
27 Tháng hai 2017
2,098
5,059
804
Ninh Bình
có điện dung của các tụ và hiệu điện thế rồi thì áp dụng CT [tex]C=\frac{Q}{U}\Rightarrow Q[/tex] thôi bạn
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,487
349
25
Tụ điện không được xem là vật dẫn điện, câu a , câu b em bỏ hết tụ ra khỏi mạch và giải bình thường. Khi đó mạch chỉ có 2 nguồn, 1 bóng đèn và 1 điện trở.

Câu C. Tính UAN, UNB, UAB

UAN = E - I(r + Rd)

UNB = E - I.r

UAB = I.R1

I ở đây là cường độ dòng điện mạch chính, tính như ở câu a và b.

Ta có UAN = UAM + UMN

UNB = UNM + UMB = UMB - UMN

UAB = UAM + UMB

Thay 3 giá trị vào, tính được UAM, UMN, UMB

Có hiệu điện thế hai đầu các tụ, đện dung các tụ, tính được điện tích.
 
Top Bottom