[LTDB] Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

L

lananh_vy_vp

Nhạn bể và cò làm tổ tập đoàn -->hợp tác với nâu nhưng không nhất thiết .
 
H

hoangkhueo0o

Vì 2 con đó giứp đỡ nhau trog vk lm tổ và bvệ. Tuy nhiên k có nhau chúng vẫn sống đk
 
Top Bottom