Hóa Lớp 9

kingley211

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
5
3
6
20
Tây Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R có hóa trị ko đổi . Hoà tan hết 3.3g X và dd HCl dư đc 2.9568lit khí ở 27.3*C và 1 atm . MẶt khác hòa tan 3.3g hh trên trong dd HNO3 1M lấy dư 10% thì đc 896ml hh khí Y gồm N2O và NO có tỷ khối so vs hh NO+C2H6 là 1.35 và dd Z chứa 2 muối
Tìm R và tính %khối lương các chất trong X
Cho Z PƯ vs 400ml dd NaOH thấy xuất hiện 4.77g kết tủa . Tính CM của NaOH . biết Fe(OH)3 kết tủa hoàn toàn
2/Hòa tan 19g hh gồm Na2CO3 và MCO3 có số mol bằng nhau vào dd H2SO4 loãng dư . Khí sinh ra đc hấp thụ vào 1 lit dd Ca(OH)2 0.15M thu dc 18.1 gam hh muối khan . Xác định M
3/Dùng V lit khí CO khử hoàn toàn 4g 1 oxit kim loại . PƯ kết thúc thu đc hh khí X, tỉ khối X so vs H2 là 19 . cho x hấp thụ hoàn toàn vào 2.5lit dd Ca(OH)2 0.025M thu đc 5g kết tủa
a/ Xác định kim loại và oxit của nó
b/tính V và thể tích SO2 khi cho lượng kim loại trên tan hết vào dd H2SO4 đặc nóng
 

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,094
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
2/Hòa tan 19g hh gồm Na2CO3 và MCO3 có số mol bằng nhau vào dd H2SO4 loãng dư . Khí sinh ra đc hấp thụ vào 1 lit dd Ca(OH)2 0.15M thu dc 18.1 gam hh muối khan . Xác định M

nCa(OH)2=0,15x1=0.15 (mol)
pt:Na2CO3+H2SO4 ---> Na2SO4+CO2 +H2O
x ____________________________x (mol)
MCO3+H2SO4 ---> M2SO4+CO2+H2O
x________________________x (mol)
Theo pt :
nCO2=2x (*)
mhh=106x + (M+60)x = 19 (g) (**)
pt:Ca(OH)2 + 2CO2 ---> Ca(HCO3)2
a___________2a_________a (mol)
Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3 + H2O
b_________b_________b (mol)
Ta có pt:
a+b=0,15
162a+100b=18,1
Giải pt ra được: a=0,05 , b=0,1
=>nCO2=2a+b=2x0,05+0,1=0,2 (mol)
Mà theo (*) ta có nCO2=2x=0,2
=>x=0,1
Thay x=0,1 vào (**)
Ta được M=24
=> M là Mg (Magie)
 

gabay20031

Giải Ba Mùa hè Hóa học 2017
Thành viên
11 Tháng ba 2015
611
805
224
20
Quảng Trị
3/Dùng V lit khí CO khử hoàn toàn 4g 1 oxit kim loại . PƯ kết thúc thu đc hh khí X, tỉ khối X so vs H2 là 19 . cho x hấp thụ hoàn toàn vào 2.5lit dd Ca(OH)2 0.025M thu đc 5g kết tủa
a/ Xác định kim loại và oxit của nó
b/tính V và thể tích SO2 khi cho lượng kim loại trên tan hết vào dd H2SO4 đặc nóng
G:
a)Gọi KL đó là A hóa trị n
=>oxit KL là:A2On
*Khử A2On:
A2On+nCO->2A+nCO2
Ta có:M(X)=19.2=38<M(CO2)(1)
=>Sau pư,X gồm hỗn hợp 2 khí CO dư,CO2
*Hấp thụ X vào dd Ca(OH)2=>Chỉ có CO2 phản ứng với Ca(OH)2
n(Ca(OH)2)=0,025.2,5=0,0625(mol)
TH1:Chỉ sinh ra muối CaCO3:
Ca(OH)2+CO2->CaCO3+H2O(2)
..................0,05.....0,05.......................(mol)
n(CaCO3)=5:100=0,05(mol)
Ta có:n(CaCO3)<n(Ca(OH)2)=>Ca(OH)2 dư
Theo PTHH(2):n(CO2)=0,05(mol)
=>m(CO2)=0,05.44=2,2(g)
Viết lại PT pư khử:
A2On+nCO->2A+nCO2
2A+16n..................44n(g)
4...............................2,2..........(g)
Theo pt:2,2(2A+16n)=4.44n=>4,4A+35,2n=176n=>4,4A=140,8n=>A=32n
Biện luận:
n=1=>A=32(loại)
n=2=>A=64(Cu)
n=3=>A=96(loại)
n=8/3=>A=256/3(loại)
=>A là Cu=>CTPT oxit là:CuO
TH2:Sinh ra hỗn hợp 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2:
CO2+Ca(OH)2->CaCO3+H2O(3)
x............x.................x..........................(mol)
2CO2+Ca(OH)2->Ca(HCO3)2(4)
2y................y......................................(mol)
Gọi x,y là số mol Ca(OH)2 tham gia phản ứng (3);(4)
Theo PTHH(3);(4):n(Ca(OH)2)=x+y=0,0625
n(CaCO3)=x=0,05(mol)
Giải 2 PT trên ta có:x=0,05;y=0,0125
Theo PTHH(3);(4):n(CO2)=2y+x=0,05+0,0125.2=0,075(mol)
=>m(CO2)=0,075.44=3,3(g)
Viết lại PT pư khử:
A2On+nCO->2A+nCO2
2A+16n..................44n(g)
4...............................3,3........(g)
Theo PTHH:3,3(2A+16n)=44.4n=>6,6A=123,2n=>A=(56/3)n
Biện luận:
n=1=>A=56/3(loại)
n=2=>A=112/3(loại)
n=3=>A=56(Fe)
n=8/3=>A=448/9(loại)
=>A là Fe và oxit A là Fe2O3
Vậy bài này có 2 KL là Fe và Cu
b)*Theo Cu:n(Cu)=n(CuO)=4:80=0,05(mol)
Cu+2H2SO4(đ)->(to)CuSO4+SO2+2H2O
0,05...........................................0,05................(mol)
Theo PT:n(SO2)=0,05(mol)=>V(SO2)(đktc)=0,05.22,4=1,12(l)
*Theo Fe:n(Fe)=2n(Fe2O3)=2.4:160=0,05(mol)
2Fe+6H2SO4đ->(to)Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O
0,05.................................................0,075..................(mol)
Theo PT:V(SO2)(đktc)=0,075.22,4=1,68(l)
 
Top Bottom