Ngoại ngữ [Lớp 6 ] Ôn thi học kỳ 1

Thảo luận trong 'BẢNG TIN - PHÒNG SINH HOẠT CHUNG' bắt đầu bởi Minh Nhí, 23 Tháng mười một 2017.

Lượt xem: 3,079

 1. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Topic này dùng để ôn luyện các kiến thức và luyện giải đề ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh 6
  Các bạn click theo dõi chủ đề để nhận được các nội dung cập nhật nhé
   
  baochau1112, yo=onaPhuongthuyop1211 thích bài này.
 2. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586

  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ 1

  NẾU KHÔNG XEM ĐƯỢC THÌ CLICK VÀO ĐÂY
   
  Annn6975 thích bài này.
 3. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586

  EXERCISE 1
  I/ Fill in the correct verb form:


  1) We ………………..in a house . ( live )

  2)Their house …………………. a big yard. ( have )

  3)Look ! A boy …………………in the river . ( swim )

  4) Nam’s father …………………. in a factory . ( work )

  5)My sister ……………………….her teeth every night . ( brush )

  6) Their fathers………………….. in a factory now. ( work )

  7) I ……………. soccer in the stadium . ( play )

  8)She ………………… her lunch in the factory. ( eat )

  9) My brother …………………….TV every night. ( watch )

  10) She ……………………..to bed at ten o’clock . ( go ).
  KEY
  1. live
  has
  is swimming
  works
  brushes
  work
  play
  eats
  watches
  goes

  II/ Fill in the blanks with the correct prepositions:

  1) Classes start ………………… seven o’clock.

  2) I go to school ……………….the morning.

  3) We have English ……………………..Monday.

  4) The bookstore is……………………..the toystore and the restaurant .

  5) Her house is……………………………24 Tran Phu street.

  6) We play soccer ………………………….Sunday afternoon.

  7) My brother is …………………………… class 10 .

  8) My classroom is …………………………..the second floor.
  KEY
  1/ at 2/ in 3/ on 4/ between 5/ at 6/ on 7/ in 8/ on

  III/ Complete the sentences with : There is , There are , there isn’t , or There aren’t

  1)………………………..five shops in the picture.

  2)………………………..a bus at the bus stop.

  3)…………………………any rivers near my house .

  4)……………………………two students in the classroom.

  5) ………………………….any trees next to her house .

  6)………………………………a pen on the table.


  1/ There are 2/ There is 3/ There aren’t 4/ there are 5/ there aren’t 6/ there is
  IV/ Fill in the blanks with question words:Who , When , What , Where, How many , How old , How , What time

  1)………………………do we have history? – On Friday.

  2)………………………..is this ? –My sister.

  3)……………………………does your brother work? – In a hotel.

  4)……………………………teachers are there in your school?- Forty.

  5)………………………………..do you go home ?-Half past eleven.

  6) …………………………….is your father?-Thirty eight.

  7)………………………do you do after school?-I do the housework.

  8)………………………….is your mother ?-She is fine , thank you.


  1/ When 2/ Who 3/ Where 4/ How many 5/ What time 6/ How old

  7/ What 8/ How

   
  Last edited: 24 Tháng mười một 2017
  Trịnh Thị Hải Yến thích bài này.
 4. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,257
  Điểm thành tích:
  374
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Phan Tây Hồ

  anh ơi, có của lớp 8 ko anh
   
  Trịnh Thị Hải Yến thích bài này.
 5. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586

  Có em ơi,đang được cập nhật
   
  Trịnh Thị Hải Yến thích bài này.
 6. yo=ona

  yo=ona Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  635
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hà Nam

  câu này lớp 6 em học

  1) We ………live………..in a house . ( live )

  2)Their house ……has……………. a big yard. ( have )

  3)Look ! A boy ……swimming……………in the river . ( swim )

  4) Nam’s father …works………………. in a factory . ( work )

  5)My sister ……………brushes………….her teeth every night . ( brush )

  6) Their fathers……works…………….. in a factory now. ( work )

  7) I ……play………. soccer in the stadium . ( play )

  8
  )She ……eats…………… her lunch in the factory. ( eat )

  9) My brother ………………watches…….TV every night. ( watch )

  10) She ……go………………..to bed at ten o’clock . ( go )
   
 7. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586

  EXERCISE 2
  I. Answer the Qs about you :


  a. How old are you ?/Which school do you go to?

  ………………………………………………………………………………………………

  b. Where do you live ?How do you go to school?

  ………………………………………………………………………………………………………

  c. What is there near your house ?…………………………………………………………………………………………………

  II.Verb forms :

  a. We ( live ) …………….in a house .

  b. Their house ( have )……………………. a big yard .

  c. I ( play )……………………. soccer now .

  d. You can ( turn ) …………………..right . You ( not / can )……………… turn left


  a/ live b/ has c/ am playing d/ can / can’t

  III.Make the Qs :

  1. Minh’s father works in a hospital .

  Where ……………………………………………………………………………..?

  2. There are three bookstores near my house .

  How many ………………………………………………………………………………?

  3. She is in grade 6 .

  Which ………………………………………………………………………………?

  1. Where does Minh's father work ?
  2. How many bookstores near your house ?
  3. Which grade are you in ?

  IV. Choose the correct word :

  1. This is Mr Tam . __________ is a doctor .

  a. His b. He c. He’s

  2. __________is your classroom ?

  a. Where b. Which c. When

  3. I _______________in the morning .

  a. take showers b. take the shower c. take a shower

  4. My Dad ______________TV early in the morning .

  a. watch b. watches c. watchs
  B-A-C-B
  V. Put the words in their correct orders :

  a. books / the / table / are / Thu’s / on

  …………………………………………………………………………………………………

  b. lake / house / in / a /live / we / near / a

  …………………………………………………………………………………………………


  a/ Thu’s books are on the table.

  b/ We live in a house near a lake.


  VI.Make sentences from the words and phrases :

  a. Lan / go / school / bike .

  …………………………………………………………………………………………………

  b. My sister / have / dinner / now .

  …………………………………………………………………………………………………


  a/ Lan goes to school by bike.

  b/ My sister is having dinner now.
   
 8. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586

  EXERCISE 3

  I/ Complete the following sentences .Use : can , can’t , must , mustn’t

  1) The lights are red. You …………… ………….. stop .

  2) You …………… ………walk on the grass.

  3) The lights are green .You …… …………………turn right .

  4) Drivers ……………………go fast in the street.

  5) The lights are yellow. You ……… ……………slow down.

  6) This sign says “No parking”. You ………………….park here.

  1/ must 2/ mustn’t 3/ can 4/ mustn’t 5/ must 6/ can’t

  II/ Change the following sentences into negative and interrogative :

  1)We play soccer in the afternoon .

  (-)We don’t play soccer in the afternoon

  (?) Do you play soccer in the afternoon ?

  2) Lan goes to school on Sunday.

  (-)Lan doesn’t go to school on Sunday.

  (?) Does Lan go to school on Sunday ? .

  3)Mr Pike and Mrs Pike are doctors.

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  4)There is a photocopy store near our school .

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  5)My father works in the bank.

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  III/ Write the questions for the underlined words:


  1)My parents work in a school .

  Where do your parents work?

  2)I have one brother and two sisters.

  ……………………………………………………………………?

  3)We are five and nine years old .

  ……………………………………………………………………………………..?

  4)I am in grade six.

  ………………………………………………………………………………..?

  5)They are flowers.

  ……………………………………………………………………………..?

  2/ How many brothers and sisters do you have?

  3/ How old are you?

  4/ Which grade are you in?

  5/ What are they?


  IV/ Arrange these words to make complete sentences :


  1. is / Mr Quang / driving / his / to / truck / a / in / the / farm / country .

  -> …………………………………………………………………………………………………

  2. right / tall / trees/ are / there / the / to / of / house / the

  -> …………………………………………………………………………………………………

  1/ Mr Quang is driving his truck to a farm in the country.

  2/ There are tall trees to the right of the house.


  V/ Complete the passage with the words in the box :

  With - too - playing – years – by – is – next - doesn’t


  Mr Hung (1)…… ……………. a teacher . He is thirty(2)…….. …….. old . He lives (3)…….……….. his family on Quang Trung street . His house is small and quiet . It is(4)…… ……..……… to a beautiful bookstore . It is not near his school so he walk to the school . He goes to the school (5)……… .……. motorbike

  every day . Now he is(6)…………. ………sports with us . He plays soccer very well . He plays volleyball very well , (7)…………… ………


  1/ is 2/ years 3/ with 4/ next to 5/ by 6/ playing 7/ too
   
 9. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586

  ÔN TẬP UNIT 1,2,3
  MULTIPLE CHOICE:


  1. How are you , children?…………… fine.

  A. I’m B. You’re C. We’re D. They’re

  2. This is my father. ………… an engineer.

  A. He B. He’re C. His D. He’s

  3. Where ……….. you live ?

  A.do B. are C. am D. is

  4. Is this your school ? ……… , it is.

  A. Does B. Yes C. No D. Not

  5. Which word has the sound / e /?

  A. eraser B. are C. and D. name

  6. This is a ruler and ……… is an eraser.

  A. these B. they C. that D. those

  7. Which word means “bookshelf” ?

  A. book B. case C. bookcase D. books

  8. A, B, C, D, E, f, G, ……………..L, M, N, ….

  A. H, I, J, K B. H, J, I, K C. H, K, I, J, D. H, K, J, I

  9. It’s ………… to meet you ?

  A. nice B. nine C. hi D. hello

  10. Is this…………..friend? Yes, he’s my friend.

  A. his B her C. your D. my

  11. Where does she work?

  A. Yes, in a factory. B. No, at school. C. In an office. D. In office.

  12. My father and mother ………………..teachers.

  A. is B. are C. am D. do

  13. ……….. are they now ? In the classroom.

  A. What B. Where C. Who D. How

  14. Which word has the sound / a: /?

  A. lamp B. table C. D. name

  15. Sixty and thirty is …………..

  A. ninty B. ninety C nineteen D. nineteen

  WORDFORM
  Chose the correct word:

  1. This is my ( mother, father, sister, parent ) . He is forty years old.

  2. This is my friend. ( Good morning , Good night, Goodbye, bye )

  3. In the classroom , students sit on the (armchairs, desks, chairs, couches )

  4. Our teacher works in a (house, school, factory, museum)

  5. What are ( these, this, that, there ) ? They are benches.

  6. What is (this, those, they, these)? It ’s a blackboard.

  7. Hello,( What, Where, How, When )are you? I’m fine.

  8. My brother is twenty. ( She, He, You, I) is a nurse.

  9. Six and nine is ( fiveteen, fifteen, fiveten , tenfive)

  10. How are you? Fine . ( Thanks you, Thanks, Thank, Thank your )

  VERB FORM
  Fill in the blanks with suitable verb of to be:


  1. Her teacher (not be)………… …….Mr. Tuan.

  2. Our classroom (be) …………… big.

  3. They (not be) ……………….. ….…my friends.

  4. How (be) ………………………she?

  5. You and I (be)………………… in Grade 6.

  6. Mai (be) ………………..late for school.

  7. How many books (be)…………there on the desk?

  8. What (be) ………………………this ? It’s a door.

  9. What (be)……………………….these? They are pens.

  10. He and she (not be)………………..in the school.

  READING
  Read the text and aswer the questons:

  Hi, my name is Thu. This is my family. We are in our living room. There are four people in my family. This is my dad. He is forty and he is a doctor. This is my mom. She is forty, too, she is a nurse. And here is my brother. He is thirteen. He and I are students. We live in the big city. We are very happy.
  1. What is her name? ………………………………………………………

  2. Are they in their living room? ………………………………………………………

  3. How old are her parents? ………………………………………………………

  4. Where do they work? ………………………………………………………

  5. How old is her brother? ………………………………………………………

  6. What does he do? ………………………………………………………

  7. Where do they live? ………………………………………………………

  8. Are they happy ? ………………………………………………………

  9. Are she and her brother students? ………………………………………………………

  10. How many people are there in her family? ………………………………………………

  WRITING
  Change Affirmative into Negative:

  1. I am on the second floor. è………………………………………

  2. He is a worker. è…………………………………………

  3. Her pencils are short . è…………………………………………

  4. This is an eraser. è…………………………………………

  5. Your friends are eleven years old. è………………………………………

  Make the sentence:

  1. That / my / classroom. è…………………………………………

  2. They / teachers ?- Yes, / they è…………………………………………

  3. Your father/ worker ? No,( farmer ) è…………………………………………

  4. What / these ? books è…………………………………………

  5. This / her / schoolbag è…………………………………………

  MULTIPLE CHOICE:

  1. C

  2. D

  3. A

  4. B

  5. C

  6. C

  7. C

  8. A

  9. A

  10. C

  11. C

  12. B

  13. B

  14. C

  15. B


  WORDFORM

  1. father

  2. Good morning

  3. chairs

  4. class

  5. these

  6. this

  7. How

  8. He

  9. fifteen

  10. Thanks


  VERBFORM  1. isn’t

  2. is

  3. aren’t

  4. is

  5. are

  6. is

  7. are

  8. is

  9. are

  10. aren’t

  READING


  Aswer the questons:

  1. Her name is Thu.

  2. Yes, they are. (They are in their living room.)

  3. They are forty.

  4. They work in a hospital.

  5. He is thirteen

  6. He is a student

  7. They live in a big city

  8. Yes, they are.

  9. Yes, they are

  10. There are four people in her family.


  WRITING
  Change Affirmative into Negative:


  1. I am not on the second floor.
  2. He isn’t a worker.
  1. Her pens aren’t short .
  2. This isn’t an eraser.
  3. Your friends aren’t thin.

  Make the sentence:

  1. That is my classroom
  2. Are they teachers? - Yes, they are.
  3. Is your father a worker? – No, he isn’t. He is a farmer.
  4. What are these? – They are books.
  5. This is her schoolbag.
   
 10. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586

  ÔN TẬP UNIT 4,5,6
  MULTIPLE CHOICE


  1. They live…………………..a small room……………………the second floor.

  a. on – at b. in – at c. on – on d. in – on

  2. …………………..class are you in?

  a. Where b. How c. Which d. When

  3. How many…………………..are there?

  a. a pens b. pen c. a pen d. pens

  4. They are good students. ………………….books are new.

  a. They b. Their c. These d. These

  5. Nam ………………….his face every morning.

  a. to wash b. washes c. wash d. washs

  6. This book………………………5 pages.[​IMG][​IMG]

  A. have B. has C. is D. are

  7. ……………school do you go to? - Nguyen Trai Secondary school.

  A. How B. Which C. Where D. What

  8. Where is your class? - It’s……………………………

  A. in the first floor B. one floor C. on the first floor D. two floor

  9. Nam…………………………teeth after meals.

  A. brush B. wash C .washed D. brushes

  1. Does she………………her homework? Yes, she………………

  A. do / does B. does / do C. do / don’t D. does/ doesn’t

  2. He is a driver. He can……………………a car, a taxi or a truck

  A. ride B. rides C. drive D. drives

  3. There……………a pen, a notebook and an eraser on the desk.

  A. is B. are C. have D. has

  4. I am in class 6A .________ about you?

  A. What B. Why C. Which D. Who

  5. Choose the word which has the main stress differently from the others

  A. river B. between C. village D. opposite

  6. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

  A. five B. time C. night D. morning

  WORD FORM

  1. They are good students. ………………….books are new.

  a. They b. Their c. These d. These

  2. The opposite of “ quiet” is

  A. late B. big C. small D. noisy

  3. I ________ my teeth.

  A. wash B. do C. make D. brush

  4. Which word is the odd one out?

  A. ninth B. twelve C. third D. fifth

  5. How old are ________, Trung and Minh?

  A. we B. he C. she D. you

  6. How _________ your brother’s name?

  A. do you spell B. is the spelling of C. to writing D. write

  7. My mother ______ in a school. She is a teacher.

  A. teaches B. teach C. teaching D. to teach

  8. Is the bag small? No, it is______.

  A. small B. big C. fine D. beautiful

  9. Where is your school? It’s ______

  A. in the town B. in the country C. in city D. on the city

  10. Which word is the odd one out?

  A. nine B. twelve C. third D. five

  VERB FORM

  1.My mother ( have )……………………..breakfast at six o’clock.

  2.Lan, Hoa and Bao ( be )………………….good students.

  3.What time ………………you( go )…………………….to bed? – At ten o’clock.

  4.We ( play )…………………….games in the morning.

  5.Mai ( brush )……………………her teeth after meals.

  6.………………..he ( be ) a doctor or an architect?

  7. She ( have ) ______ dinner at 6 p.m .

  8. Our classroom (be) ………………. on the second floor.

  9. She (go) ……………….. to school in the afternoon

  10. _____ Hoa ( play ) _______ sports after school ?

  READING

  Read the passage and anser the questions

  Mai is thirteen years old. She is in grade 7. She lives in a small house with her father, mother and younger brother. The school is not far from her house, so she often walks to school. Her classes start at seven and finish at half past eleven. After school, she does her homework and listens to music. Her father works in a factory. Her mother teaches in a high school. On Sunday, she plays badminton with her friends.

  Answer the questions:

  1. How many people are there in her family? ……………………………………………..
  2. How does she go to school ? ……………………………………………………..
  3. What does she do after school ? ……………………………………………………..
  4. Does she play soccer on Sundays ? ……………………………………………………..
  VII. WRITING

  A. Arrange the words in the correct order to make meaning sentences

  1. homework / every / he / does / his / do / day ? ………………………………………………….

  2. have / Thursday / we / on / history. ……………………………………………………..

  3. the / father / in / Minh’s / works / hospital ………………………………………………………

  4. classes / time / do / what / your / start ? ………………………………………………………..

  5. do/what/you/time/go/school/to? …………………………………………………………….

  B. Use the given words to make meaningful sentences

  1. My brother/do/homework /every night. ……………………………………………………..

  2. Ba / walk / school / Mondays ……………………………………………………..

  3. There / many / flowers / yard. ……………………………………………………

  4. How / rooms / there / your house ? ……………………………………………………..

  5. My brother/do/homework /every night. ……………………………………………………..
  I. MULTIPLE CHOICE

  1. D

  2. C

  3. D

  4. B

  5. B

  6. B

  7. B

  8. C

  9. D

  10. A

  11. C

  12. A

  13. A

  14. B

  15. D

  II. WORD FORM

  1. B

  2. D

  3. D

  4. B

  5. D

  6. A

  7. A

  8. B

  9. B

  10. C

  III. VERB FORM

  1. has
  2. are
  3. do - go
  4. play
  5. brushes
  6. is
  7. has
  8. is
  9. goes
  10. Does - play
  IV. READING

  1. There are four.
  2. She walks to school
  3. She does her homework and listen to music.
  4. No, she doesn’t.


  V. WRITING

  A.

  1. Does he do his homework everyday?

  2. We have history on Thurday.

  3. Minh’s father works in the hospital.

  4. What time do your classes start?

  5. What time do you go to school?

  B.

  6. My brother does homework every night.

  7. Ba walks to school on Mondays.

  8.There are many flowers in the yard.

  9.How many rooms are there in your house ?

  10. My brother does his homework every night.
   
 11. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586

  ÔN TẬP UNIT 7,8
  I. MULTIPLE CHOICE


  1. What’s Tom doing?_ He ________ video games

  A. plays B. is playing C. does D. is doing

  2. __________ morning exercises every day ?

  A. Do you do B. Are you doing C. You do D. You’re doing

  3. ________ does he travel to work ?_ By plane.

  A. What B. How C. Where D. When

  4.There ______ a supermarket, a bank, a post office near the apartment.

  A. is B. are C . has D. have

  5. There is a movie theatre ______________ factory and restaurant.

  A. between B. in C. at D. on.

  6. Are there any flowers in the garden? Yes, ___________.

  A. there is B. there are C. there aren’t D. there isn’t

  7. It’s very ________ in the country.

  A. full B. quiet C. noisy D. b and c are correct

  8. There is a well _____ Minh’s house .

  A. behind B. next C. near to D.in front

  9. The sign says “No smoking”. You __________ smoke.

  A. can B. mustn’t C. must D. will

  10. Circle the letter of the underlined portion which is not correct.

  Is there a vegetable garden after your house ?

  A B C D

  11. Which one is different?

  A. photo B. motorbike C. home D. work

  12. The opposite of “big” is __________.

  A. quiet B. noise C. small D. beautiful

  13. What is Minh doing now ?

  A. He is playing volleyball B. He is playing the volleyball

  C. He plays volleyball . D. He playing volleyball .

  14. Hoa is playing games ________her classmates .

  A. to B. at C. with D. on

  15. Hoa’s house is not near her school , so she goes to school ________

  A. on foot B. by bike C. by a bike D. on bus


  II. WORD FORM

  1. She teaches the children in a school. She is a _______ (teach)

  2. My brother can ________ a car (driver)

  3. There are many flowers in the park. They are _____ (beauty)

  4. Everyday, she goes to school on _________ (feet)

  5. The school yard is very _________ at recess (noise)

  6. Does he walk __________ at 5 o’clock ? ( house)

  7. He works on a farm. He is a ________ (farm)

  8. He drives a taxi. He is a taxi _________ (drive)

  9. My ________ start at 7 o’clock and finish at 5.10 ( class)

  10. Our roads are dangerous places. We must _______ discipline (have)

  III. VERB FORM

  1. There ( not be)…………..any stores in the country

  2. The children ( play ) ………games now.

  3. Our house ( have ) ………….. a vegetable garden.

  4. Where is Nam ? _ He ( read ) .............books in the his room.

  5. Where are they doing ? _ They ( go ) ............ to the bank.

  6. Be careful ! The teacher ( look ) ..................at you .

  7. Mother (cook ) ..................in the kitchen at the moment . She (cook) ................ every morning

  8. He ( learn ) ..........................English and I ( read ) ..........................a book at present .

  9. Minh ( be ) ....................... at the library now . He ( sit ) ..........................at a table and ( read ) ........................ a picture book.

  10. He usually ( go ) ......................... to the library when he has free time

  IV. READING

  This is Lan’s mother. She is forty years old. She teaches English at a small school in town. Every morning, she leaves the house at a quarter past six. She goes to school by bus. She is far from school. Her class starts at seven and finishes at eleven thirty. After school, she goes home and has lunch with her family. In the afternoon, she is at home and prepares the lesson for the next day.

  * Answer the questions :

  1. What does Lan’s mother do ? ……………………………………………………………

  2. How does she go to school ? ……………………………………………………………

  3. Is her house far from school ? ……………………………………………………………

  4. Where does she have lunch ? ……………………………………………………………

  5. What does she do in the afternoon ? ……………………………………………………………

  V. WRITING

  A. Write the sentences using the suggestions below.

  1.She / walk / home / Mondays. ……………………………………………………

  2. There / yard / front / the house. ……………………………………………………

  3. She /wait / her mother / bus stop / now ……………………………………………………

  4. He / travel / work / car. ……………………………………………………

  5. The boy/ can / play soccer / stadium. ……………………………………………………

  B. Complete the second sentence in such a way that it has the same meaning as the first one


  1. My house is to the left of the bookstore . à The bookstore …………………………………

  2. He often walks to school. àHe often goes …………………………………

  3. Does your class have twenty-five students ? àAre …………………………………………… ?

  4. The girl is beautiful. à She is …………………………………………

  5. He goes to work at seven fifteen. àAt a ……………………………………………
  I. MULTIPLE CHOICE

  1. B

  2. A

  3. B

  4. A

  5. A

  6. B

  7. B

  8. A

  9. B

  10. C

  11. D

  12. C

  13. A

  14. C

  15. B

  II. WORD FORM

  1. teacher
  2. drive
  3. beautiful
  4. foot
  5. noisy
  6. home
  7. farmer
  8. driver
  9. classes
  10. have
  III. VERB FORM

  1. aren’t
  2. are playing
  3. has
  4. is reading
  5. are going
  6. is looking
  7. is cooking / cooks
  8. is learning / am reading
  9. is / is sitting / is reading
  10. goes
  IV. READING

  1. She is a teacher
  2. She goes to school by bus
  3. Yes, it is
  4. She has lunch at home
  5. She prepares the lesson for the next day
  V. WRITING

  A. Write the sentences using the suggestions below

  1. She walks home on Mondays

  2. There is a yard in front of the house

  3. She is waiting for her mother at the bus stop now

  4. He travels to work by car

  5. The boy can play soccer in the stadium

  B. Complete the second sentence in such a way that it has the same meaning as the first one

  1. The bookstore is to the right of my house

  2. He often goes to school on foot

  3. Are there twenty five students in your class ?

  4. She is a beautiful girl

  5. At a quarter past seven, he goes to work
   
 12. Minh Nhí

  Minh Nhí Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017

  Bài viết:
  1,850
  Điểm thành tích:
  586

  ĐỀ THI THỬ SỐ 1
  I – Choose the best option: (10 [​IMG] 0,25 = 2,5 pts)


  1……….does he get up at every morning?

  A.What time

  B. What’s time

  C. What

  D. Which

  2. What are those?. They are………

  A. bookstore

  B. store

  C. bookstores

  D. toystore

  3.How many floors………?

  A.are there you school

  B. your school

  C. school have

  D.does your school have

  4. What do your friends do after school? - ....... play games.

  A. We

  B.They

  C. You

  D. He

  5.Does she……… English on Monday?. - No, she doesn’t.

  A.has

  B. do

  C. is

  D. have

  6. My father is a teacher. He……..at a school near our house.

  A. teaches

  B. teacher

  C. watches

  D. lives

  7. There is………. near my house.

  A. a tree tall

  B. a tall tree

  C. tall tree

  D. tree tall

  8. What are their names? - Their names……… Mai and Hung.

  A. is

  B. be

  C. am

  D. are

  9. My school is……… the country.

  A. at

  B. on

  C. to

  D. in

  10. They always eat lunch at a……… near their house.

  A. restaurant

  B. stadium

  C.factory

  D.apartment


  II. Put the right form of the verbs in the brackets (5 [​IMG] 0, 5 = 2,5 pts)

  1. We (not have) ………………….. English on Tuesday.

  2. Your children (be) ………………….. in grade 6?

  3. My friend, Hung (be) …………………. a student. He often (play) ………………….. soccer after school.

  4. You (do) ………………….. the housework after school?
  III. Read the text and fill one suitable word in each numbered blank. (10 [​IMG] 0,25 = 2,5 pts)


  This is my friend. Her name is Mary. She goes to school (1) …………..……… Monday to Saturday. Her school is (2) …………..……… Ly Thuong Kiet Street and it is big. It (3)…………..……… four floors. Mary’s classroom (4) …………..……… on the third floor. Mary is in grade 6, class 6A. There (5) …………..……… thirty-two students in her class. Mary starts her classes (6) …………..……… 2 o’clock in the afternoon and (7)…………..……… them at 4.30. On Monday (8) …………..……… has math, literature and English. After school Mary plays badminton, but her friend, Minh doesn’t like it, she (9)…………..……… volleyball. Mary goes home (10) …………..……… 5.30.


  1. ……………..

  2. ……………..

  3. ……………..

  4. ……………..

  5. ……………..

  6. ……………..

  7. ……………..

  8. ……………..

  9. ……………..

  10. ……………..


  IV. Re- order the words to make full sentences: (5 [​IMG] 0,5 = 2,5 pts)


  1. is/ a / hotel / near / there / my / house.

  …………………………………………………………………………………..

  2. students / are / many / there / how / his / in / class ?

  …………………………………………………………………………………..

  3. we / in / grade / are / 6.

  ……………………………………………………………………………………

  4. your / does / house / yard / have / a?

  …………………………………………………………………………………….

  5. I/ not / student / a / am.

  ................................................................................................................................
  Câu I: (10 [​IMG] 0,25 = 2.5 pts)

  1 - A 2 - C 3 - D 4 - B 5 - D 6 – A 7 - B 8 - D 9 - D 10 - A


  Câu II: (5 [​IMG] 0, 5 = 2,5 pts)  1. (don’t have /do not have)

  2. Are

  3. is - plays

  4. Do - do


  Câu III: (10 [​IMG] 0,25 = 2,5 pts)  1. from 2. on 3. has. 4. is 5. are

  6. at 7. finishes/ ends 8. She/ Mary 9. plays 10. at


  Câu IV: (5 [​IMG] 0,5 = 2,5 pts)  1. There is a hotel near my house.

  2. How many students are there in his class?

  3. We are in grade 6.

  4. Does your house have a yard?

  5. I am not a student.
   
 13. hồng uyên ruby

  hồng uyên ruby Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  141
  Điểm thành tích:
  64
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Tân Thành

  mình chữa từ "go" sang "goes" nhé
   
 14. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  Đề 2:
  I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others (1p)

  1- A. bus B. drugstore C. museum D. lunch
  2- A. engineer B. between C. teeth D. greeting
  3- A. read B. teacher C. eat D. breakfast
  4- A. town B. down C. window D. shower

  II. Circle the best words or phrases to complete the sentences (3ps)
  5- Hi, _______ name is Phong. I’m a student.
  A. my B. his C. her D. our
  6- ________ do you live? I live on Tran Phu street.
  A. What B. Where C. Who D. How
  7- What is _____? It is a schoolbag.
  A. these B. those C. they D. this
  8- Every morning, Ba ______ up at six o’clock.
  A. to get B. get C. gets D. is getting
  9- When do you have English? I have it ________ Monday and Thursday.
  A. at B. on C. for D. in
  10- What time ____ you get up? I get up at five o’clock.
  A. do B. does C. is D. are
  11- Are there any flowers to the left of your house? _____________ .
  A. Yes, there are B. Yes, there is C. No, there isn’t D. Yes, they do
  12- I go to the __________ to send the letter.
  A. supermarket B. zoo C. post office D. bank
  13- Which sentence is correct?
  A. Do your brother watches TV in the evening? B. Is your brother watches TV in the evening?
  C. Does your brother watches TV in the evening? D. Does your brother watch TV in the evening?
  14- Which sentence is correct?
  A. There is a flower garden to the left of the house.
  B. There is a flowers garden to the left of the house.
  C. There is a flower garden the left of the house.
  D. There is a flower gardens to the left of the house.
  15- “ It’s 9:45 now.” means: ________________.
  A. It’s nine past forty- five. B. It’s a quarter to ten.
  C. It’s forty- five nine D. It’s a quarter to nine.
  16- There / big / well / front / house / . (Choose the correct sentence)
  A. There is big well in front of the house. B. There are big wells in front of the house.
  C. There is a big well in front of the house. D. There are big well in front of the house.
  III. Choose the words that are NOT correct. (0.5 p)
  17- Phuong lives in a apartment in town.
  A B C D
  18- Ba brush his teeth every morning
  A B C D
  IV. Read the passage and do the tasks below:
  Nga is twelve years old. She is in grade six, class 6A1. She lives in a house with her mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a hospital, a market and a stadium. Nga’s father is a doctor. He works in the hospital. Her mother works in the super market. Nga goes to school at six- thirty in the morning. She has classes from seven to eleven thirty.
  1. Decide whether these statements are True (T) or False (F) (1p)
  __________ 19- There are four people in Nga’s family.
  __________ 20- Nga’s father works in the factory.
  __________ 21- Her mother works in the supermarket.
  __________ 22- Classes start at seven and finish at twelve.
  2. Answer the questions (2ps)
  23- How old is Nga ?
  -> ...................................................................................................................................
  24- What does her father do?
  -> ..................................................................................................................................
  25- Is their house next to a hospital?
  -> ...................................................................................................................................
  26- What time do her classes finish?
  -> ...................................................................................................................................

  V. Match the questions in column A with the answers in column B. (1.5ps)
  Screenshot (106).png

  KEY:

  I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others (1p)
  1. C
  2. A
  3. D
  4. C
  II. Choose the best options or phrases to complete the sentences (3ps)
  5. A
  6. B
  7. D
  8. C
  9. B
  10. A
  11. A
  12. C
  13. D
  14. A
  15. B
  16. C
  III. Choose the words or phrases that are not correct. (0.5 p)
  17. B
  18. A
  IV. Read the passage below:
  1. Decide whether these statements are True (T) or False (F)
  (1p)
  19. T
  20. F
  21. T
  22. F
  2. Answer the questions (2ps)
  23. Nga is twelve years old.
  24. Her father is a doctor.
  25. No, it isn’t.
  26. Her classes finish at eleven thirty.
  V. Match the questions in column A with the answers in column B. (1.5ps)
  27. F
  28. D
  29. E
  30. C
  31. A
  32. B
  VI. Answer about you (1 p)
  33. There are ……………….. students in my class.
  34. I go to school by ………../ (I go to school on foot / I walk to school)
   
  Last edited: 30 Tháng mười một 2017
  yo=ona thích bài này.
 15. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  ĐỀ 3
  I. Find the words which have a different sound in the underlined part. (1m)
  1. A. never B. often C. when D. tennis
  2. A. eating B. reading C. teacher D. breakfast
  3. A. Thursday B. thanks C. these D. birthday
  4. A. writes B. makes C. takes D. drives
  II. Choose the best answer. (2m)
  1. That is ________ film I’ve ever seen.
  A. the interestest B. the interesting C. the most interesting D. the most interested
  2. I’ve never read a_______ novel than this one.
  A. longest B. longer C. most longest D. more longer
  3. My friends always do their homework. They’re……………
  A. lazy B. curious C. hardworking D. talkative
  4. “ Would you like to come to my party next week?”-“ ……………”
  A. No, thank you B. Yes, please C. I like to do nothing D. Yes, I’d love to
  5. They are …………… because they do morning exercises every day.
  A. fine B. well C. healthy D. healthful
  6. Hung often……………his bike to visit his hometown.
  A. drives B. flies C. rides D. goes
  7. “What are you doing this afternoon?” –“I don’t know, but I’d like to…..swimming.”
  A. go B. do C. play D. have
  8. The cat is sleeping ………………… of the chair.
  A. on B. behind C. in front D. opposite
  9. Look! The students…………….. their new uniforms.
  A. wear B. wears C. wearing D. are wearing
  III. Choose the word or the phrase that are not correct (1m)
  1. I like watching TV. There are a good film on TV tonight.
  A B C D
  2. What is he often do when it’s hot?
  A B C D
  3. How much rooms are there in the new house?
  A B C D
  4. I’m very thirsty. I like any apple juice.
  A B C D
  5. How many children do your sister have?
  A B C D
  IV. Choose the best option(A,B,C.D) to fill in each blank . (1,5m)
  Oak City is a great city. There is so much to do. There (1) ……… cinemas, parks and discos. It’s got some great clothes and music shops, too.
  Oak City is very modern and (2) ………... There aren’t any ugly buildings and there’s some beautiful scenery around the (3) ………….
  Is there any pollution in the Oak City ? There isn’t much pollution because there (4) …….. much traffic. Everyone travels by bikes and (5) …………., so there aren’t many accidents.
  No one works, so everyone has got a lot of free time. Are there any (6) ………… people in oak City? No – so come and spend a little time here.
  (1) A. am B. is C. are D. have
  (2) A. beauty B. beautiful C. beautifully D. beautify
  (3) A. country B. town C. village D. city
  (4) A. is B. isn’t C. are D. aren’t
  (5) A. walks B. walk C. walking D. to walk
  (6) A. convenient B. unfriendly C. modern D. historic
  V. Give the right form of the verbs in brackets: (1m)
  1. Where’s Tuan? He (do)…………………………...…………judo in Room 2A.
  2. Mai (take)……………..………………. a test next Monday.
  3. Hoa usually (skip)………………….ropes with her classmates at break time.
  4. They (not go)………………..to school on Sundays.
  VI. Finish the second sentence in such a way that is similar to the original one. (1,5m)
  1. Lan’s school bag is new.
  => Lan has …………………………………………………………………….…..
  2. Does Thu’s school have forty classrooms?
  => Are there………………………………………………..…?
  3. My house is behind the hotel.
  => The hotel..................................................................................................................
  4. Ho Chi Minh city is more modern than Hoi An.
  => Hoi An ……………………………………………………..
  5. Please tell me some things about your neighborhood,please?
  => Can you………………………………………………?
  6. It is not good for you to stay up too late .
  => You shouldn’t…………………………………………………..

  KEY:

  I. 1B 2D 3C 4D
  II. 1C 2B 3C 4D 5C 6A 7A 8B
  III. 1B 2B 3A 4D 5C
  IV. 1C 2B 3D 4A 5A 6B
  V. 1. is doing 2. is taking 3. skip 4. don’t go
  VI. 1. Lan has a new school bag.
  2. Are there forty classroom in Thu’s school?
  3. The hotel is in front of my house.
  4. Hoi An is not as modern as Ho Chi Minh city.
  5. Can you tell me some thing about your neighborhood, please?
  6. You shouldn’t stay up too late
   
  Last edited: 2 Tháng mười hai 2017
 16. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  ĐỀ 4:
  Part I. Read the passage and tick (v) True or False.
  My name is Trang. I live in a house near the sea. It’s an old house , about 100 years old, and it’s very small. It has two floors. There are two bedrooms, a living room, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. The bathroom is next to the kitchen. There is a lovely fireplace in the living room. There is a beautiful garden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my free time. We have a lot of fun. I love my house very much.
  Screenshot (107).png

  Part II . Read the passage carefully and fill in each space with one sentence provided below. (0) is done as an example.

  My uncle Terry Miller lives in London. (0._______D_____). He goes to work every working day. (1._________________): Saturday and Sunday. He has a bicycle but he never cycles to work (2._________________). The school starts at 8.00 a.m. and finishes at 4.00 p.m. After work (3._________________) or goes swimming in the swimming pool. He comes back home at 7.00, and has dinner. After dinner, (4.________________) his students’ papers. Sometimes he watches TV. (5.________________), but he likes watching football matches on TV. He feels happy with his job.

  A. He never plays football.
  B. Because it is very far from his house to his school.
  C. He has two days off a week.
  D. He teaches Math at a school in London.
  E. He usually plays tennis.
  F. He is always busy marking.

  Part III - Read, then choose the best answer.
  Viet nam is..(01.). tropical country. There are only two..(02.). in Viet nam: the dry season and the..(03.). season. It oftens rains in the rainny season. The.(.04.). is wet and humid. In the dry season, it is hot..(05.). sunny. There is.(.06.). rain, so the country is very..(07).. There are thick forests and..(08.). rivers like the Mekong and the Red rivers. There are a lot of lakes and beaches,.(09).. There aren’t..(10).. deserts in Viet nam.
  01. A. a B an C the D Ø
  02. A. season B seasons C parts D countries
  03. A. rain B rains C rainny D raining
  04. A. weather B weathers C season D seasons
  05. A. but B so C too D and
  06. A. lot of B many C any D a lot of
  07. A. fine B greening C green D greens
  08. A. great B greats C big D greatest
  09. A. so B too C and D but
  10. A .some B much C any D a

  WRITING

  Part I. Rearrange the words to make meaningful sentences.
  01. and fruit juices / everyday./ drink milk / Children / should
  …………………………………………………………………………………………
  02. the supermarket / Is /next / to/ the post office?
  …………………………………………………………………………………………
  03. with us / shopping / tomorrow? / like to go / Would you
  …………………………………………………………………………………………
  04. has small / My English / white / teeth. / teacher
  …………………………………………………………………………………………
  05. city. / This / the / is / in / the / building / tallest
  …………………………………………………………………………………………
  -----
  @yo=ona @Phuongthuyop1211 @thuthuy76vd@gmail.com @ngouyen@gmail.com
   
  Phuongthuyop1211, yo=onaĐoan Nhi427 thích bài này.
 17. Phuongthuyop1211

  Phuongthuyop1211 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  125
  Điểm thành tích:
  69
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh

  I. 1. T
  2.T
  3.T
  4.F
  5.T
  II.
  1.C
  2.B
  3.E
  4.F
  5.A
  III.
  1.A
  2.B
  3.C
  4.A
  5.D
  6.D
  7.C
  8.A
  9.C
  10.C
  IV.
  1. Children should drink milk and fruit juices everyday.
  2. Is the supermarket next to the post office?
  3. Would you like to go shopping with us tomorrow?
  4. My English teacher has small white teeth.
  5. This is the tallest building in the city.
   
  one_day thích bài này.
 18. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  Bạn làm sai câu 9, III. 9B mới đúng nhé.
  -----

  KEY ĐỀ 4
  Part I:
  1. T
  2. T
  3. T
  4. F
  5. T

  Part II:
  1. C
  2. B
  3. E
  4. F
  5. A

  Part III:
  01. A
  02. B
  03. C
  04. A
  05. D
  06. D
  07. C
  08. A
  09. B
  10. C

  Writing
  Part I:

  01. Children should drink milk and fruit juices everyday.
  02. Is the supermarket next to the post office?
  03. Would you like to go shopping with us tomorrow?
  04. My English teacher has small white teeth.
  05. This is the tallest building in the city.
   
 19. Phuongthuyop1211

  Phuongthuyop1211 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  125
  Điểm thành tích:
  69
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh

  Vâng! Em bt rồi! câu đấy e nhìn sai đề a ạ! Mơn a:):):):)
   
  one_day thích bài này.
 20. 01695989368

  01695989368 Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  2
  Điểm thành tích:
  6

   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->