Hóa [Lớp 12] Viết phương trình

Nguyễn Dương NHT

Học sinh
Thành viên
10 Tháng mười 2017
40
11
44
Hà Nam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho sơ đồ các phương trình phản ứng
(1) (X) + HCl ---> (X1) + (X2) + H2O
(2) (X1) + NaOH---> (X3)[tex]\downarrow[/tex] + (X4)
(3) (X1) + Cl2 ---> (X5)
(4) (X3) + H2O + O2 ---> (X6)[tex]\downarrow[/tex]
(5) (X2) + Ba(OH)2 ---> (X7)
(6) (X7) + NaOH ---> (X8)[tex]\downarrow[/tex] + (X9) +.....
(7) (X8) + HCl ---> (X2) +....
(8) (X5) + (X9) + H2O ---> (X4) +....
hoàn thành phương trình và cho biết các chất X,X1,...,X9.
 
  • Like
Reactions: Danhanhdz69

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
cho sơ đồ các phương trình phản ứng
(1) (X) + HCl ---> (X1) + (X2) + H2O
(2) (X1) + NaOH---> (X3)[tex]\downarrow[/tex] + (X4)
(3) (X1) + Cl2 ---> (X5)
(4) (X3) + H2O + O2 ---> (X6)[tex]\downarrow[/tex]
(5) (X2) + Ba(OH)2 ---> (X7)
(6) (X7) + NaOH ---> (X8)[tex]\downarrow[/tex] + (X9) +.....
(7) (X8) + HCl ---> (X2) +....
(8) (X5) + (X9) + H2O ---> (X4) +....
hoàn thành phương trình và cho biết các chất X,X1,...,X9.

(1) FeCO3 + 2 HCl ----> FeCl2 + CO2 + H2O
(2) FeCl2 + 2 NaOH ---> Fe(OH)2 + 2 NaCl
(3) FeCl2 + 0,5 Cl2 ---> FeCl3
(4) 4 Fe(OH)2 + 2 H2O + O2 --> 4 Fe(OH)3
(5) CO2 + Ba(OH)2 ---> Ba(HCO3)2
(6) Ba(HCO3)2 + NaOH ---> BaCO3 + Na2CO3 + H2O
(7) BaCO3 + HCl ---> CO2 + BaCl2 + H2O
(8) 2 FeCl3 + 3 Na2CO3 + 3 H2O ---> 6 NaCl + 3 Fe(OH)3 + 3 CO2
 
Top Bottom