Toán [Lớp 10] Tìm tập xác định của hàm số

Cat Pusheen ► Ly ♫♪

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
173
113
136
20
Last edited:
  • Like
Reactions: kingsman(lht 2k2)

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
a. y=2-4x
b. [tex]y=x^{2}+4x+15[/tex]
c. [tex]y=\frac{2x^{3}-3x+1}{2013}[/tex]
d.y= [tex]\frac{3x^{2}+x+1}{x^{4}-x^{2}-6}[/tex]
a) TXD : D=R
b)TXD: D=R
c)TXD : D=R
d) TXD: D=R/{+- căn 3)
câu d bạn đặt h/s xác định khi mẫu khác 0...giải pt ra dc x#+- căn 3
TXD =...........
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Top Bottom