Hóa 10 Liên kết ion

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
948
1,138
136
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Ion $X^{3+}$ có phân mức năng lượng cao nhất là 2p6 => cấu hình e của X: [tex]1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{1}[/tex]
=> X là Al, thuộc chu kì 3, phân nhóm IIIA
CT với mức oxit cao nhất: $Al_2O_3$, công thức với hidroxit cao nhất: $Al(OH)_3$
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
Top Bottom