[Lịch sử 12]Hội nghị thành lập Đảng

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi miengsuonlonbebong, 14 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 10,385

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Câu hỏi:Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 diễn ra như thế nào?Nêu nội dung chính của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

  Hướng dẫn chi tiết giùm mình với các bạn ơi........
   
 2. Ấn đúng dùm mình cái nhé! Thanks nhiều!

  Câu hỏi:Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 diễn ra như thế nào?Nêu nội dung chính của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

  Bài làm:

  Sau hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930, cương lĩnh của Đảng đã được bí mật đưa vào quần chúng đẩy phong trào cách mạng lên cao. Tháng 4-1930 đồng chí Trần Phú về nước sau quá trình học tập tại trường Quốc tế Phương Đông. Tháng 7-1930 Trần Phú được bầu vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời và được giao nhiệm vụ cùng với một số đồng chí soạn thảo Luận cương chuẩn bị cho hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị diễn ra từ ngày 14 đến ngày 30-10-1930 do đồng chí Trần Phú trủ chì. Hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị của đồng chí Trần Phú. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương và bầu Trần Phú làm tổng bí thư.
  Luận cương bao gồm những nội dung sau:
  Phương hướng chiến lược của CMVN: “Tiến hành tư sản dân quyền CM, sau khi thắng lợi tiến tới phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà tranh đấu thẳng lên con đường XHCN”
  Nhiệm vụ của CM tư sản dân quyền: Đánh đổ các di tích phong liến, đánh đổ mọi cách bóc lột, đánh đổ thực dân Pháp làm Đông Dương hoàn toàn toàn độc lập “trong đó vấn đề thổ địa là cái cốt lõi của CMTSDQ”
  Lực lượng CM: giai cấp CN & giai cấp nông dân là động lực chính của CM, còn các tầng lớp bóc lột theo đế quốc tiểu tư sản thì do dự, tri thức phải hăng hái tham gia chống đế quốc lúc đầu chỉ những trí thức thất nghiệp và những phần tử lao khổ đô thị mới theo CM
  Phương pháp CM: Đảng phải chuẩn bị cho quần chúng về “con đường võ trang bạo động” và “phải tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh đổ chính phủ địch nhân, giành chính quyền
  Về quan hệ quốc tế: CMVN là 1 bộ phận của CMTG phải đoàn kết với vô sản TG trước hết là vô sản Pháp và phong trào CM thuộc địa để tăng cường lực lượng của mình
  Về Đảng: Phải có 1 Đảng với đường lối chính trị đúng, kỉ luật tập trung liên hệ mật thiết với quần chúng lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm gốc thì lãnh đạo mới đạt mục đích cuối cùng là CN cộng sản
  * Nhận xét:
  Bản luận cương đã khẳng định lại nhiều vấn đề mà cương lĩnh đã nêu ra: đường lối cách mạng, lực lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế, vai trò lãnh đạo của Đảng. Luận cương của Trần Phú có những điểm sáng tạo hơn như đã đề ra phương pháp cách mạng, nguyên tắc Đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin.
  * Ưu điểm:
  Luận cương 10/1930 làm sâu sắc nhiều vấn đề thuộc về chiến lược của CMVN mà cương lĩnh 2/1930 đã nêu

  * Hạn chế:
  - Luận cương đã không vạch ra được đâu là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội thuộc địa coi trọng vấn đề chống phong kiến không phù hợp với cách mạng Việt Nam.
  - Không đề ra được mối liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh dân tộc và bọn tay sai.
  - Đánh giá không đúng vai trò vị trí của các giai cấp tầng lớp khác do đó không lôi kéo được bộ phận có tinh thần yêu nước.
  * Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của Luận cương:
  - Do ảnh hưởng tư tưởng tả khuynh của Quốc tế cộng Sản
  - Do không nắm được thực tiễn đất nước, không xác định được mâu thuẫn nào là mâu thuẫn chủ yếu dẫn tới không xác định được tầng lớp trung gian cũng là đối tượng của cách mạng.
   
 3. Cảm ơn bạn nhưng hình như bạn làm hơi thừa thì phải, đề chỉ hỏi nội dung chính thôi mà???Với lại hình như ý đầu tiên:Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 diễn ra như thế nào? bạn chưa trả lời
  Đã giúp thì giúp cho chót bạn nha:(

  Tiện đây cho mình hỏi luôn. Tình hình nước ta sau cách mạng/8/1945 gặp nhiều khó khăn.Khó khăn nào là chủ yếu nhất?
   

CHIA SẺ TRANG NÀY