làm được bài này có thể yên tâm rằng thi ĐH phần tích phân!!

T

trangiahuy

giaitich1.JPG

Giaitich2.JPG
 
Top Bottom