Sử 8 Kt 15 số 6

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
101
122
21
12
Cà Mau
Tân lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1 Trong khoảng thời gian nào thực dân Anh đã thiết lập được hệ thống thuộc địa của mình ở 13 bang Bắc Mĩ?
A. Từ đầu thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI.
B. Từ đầu thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV.
C. Từ đầu thế kỉ XVI - đầu thế kỉ XVII.
D. Từ đầu thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XVIII.
2. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?
A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu. (1)
B. Câu (1) và (2) sai.
C. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm. (2)
D. Câu (1) và (2) đúng.
3. Kết quả lớn nhất của Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
A. Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên.
B. 13 bang được tuyên bố độc lập.
C. Thành lập quốc gia mới - Hợp chúng quốc Hoa kì.
D. Thực dân Anh phải từ bỏ đặc quyền ở 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ.
4. So với giai cấp phong kiến, giai cấp tư sản mới ra đời có điểm gì nổi bật?
A. Yếu cả về tiềm lực kinh tế và chính trị.
B. Không có tiềm lực kinh tế.
C. Chỉ có tiềm lực kinh tế chứ không có tiềm lực chính trị.
D. Chỉ có số lượng đông đảo.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
988
1
1,228
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
1 Trong khoảng thời gian nào thực dân Anh đã thiết lập được hệ thống thuộc địa của mình ở 13 bang Bắc Mĩ?
A. Từ đầu thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI.
B. Từ đầu thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV.
C. Từ đầu thế kỉ XVI - đầu thế kỉ XVII.
D. Từ đầu thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XVIII.
2. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?
A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu. (1)
B. Câu (1) và (2) sai.
C. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm. (2)
D. Câu (1) và (2) đúng.
3. Kết quả lớn nhất của Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
A. Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên.
B. 13 bang được tuyên bố độc lập.
C. Thành lập quốc gia mới - Hợp chúng quốc Hoa kì.
D. Thực dân Anh phải từ bỏ đặc quyền ở 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ.
4. So với giai cấp phong kiến, giai cấp tư sản mới ra đời có điểm gì nổi bật?
A. Yếu cả về tiềm lực kinh tế và chính trị.
B. Không có tiềm lực kinh tế.
C. Chỉ có tiềm lực kinh tế chứ không có tiềm lực chính trị.
D. Chỉ có số lượng đông đảo.
1 Trong khoảng thời gian nào thực dân Anh đã thiết lập được hệ thống thuộc địa của mình ở 13 bang Bắc Mĩ?
A. Từ đầu thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI.
B. Từ đầu thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV.
C. Từ đầu thế kỉ XVI - đầu thế kỉ XVII.
D. Từ đầu thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XVIII.
2. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?
A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu. (1)
B. Câu (1) và (2) sai.
C. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm. (2)
D. Câu (1) và (2) đúng.
3. Kết quả lớn nhất của Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
A. Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên.
B. 13 bang được tuyên bố độc lập.
C. Thành lập quốc gia mới - Hợp chúng quốc Hoa kì.
D. Thực dân Anh phải từ bỏ đặc quyền ở 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ.
4. So với giai cấp phong kiến, giai cấp tư sản mới ra đời có điểm gì nổi bật?
A. Yếu cả về tiềm lực kinh tế và chính trị.
B. Không có tiềm lực kinh tế.
C. Chỉ có tiềm lực kinh tế chứ không có tiềm lực chính trị.
D. Chỉ có số lượng đông đảo.
Bạn tham khảo bài làm của mình. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình để nhận hỗ trợ.
Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
Top Bottom