Sử 8 Kt 15 số 5

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
101
124
21
12
Cà Mau
Tân lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1. Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân ở In-đô-nê-xi-a?
A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.
B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.
C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi a thành lập.
D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.
Câu 2. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp không được thể hiện ở những điểm nào?
A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương.
B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền.
C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam.
D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi.
Câu 3. Phong trào Nghĩa Hoà đoàn ở Trung Quốc là phong trào cách mạng của
A. giai cấp tư sản.
B. giai cấp nông dân.
C. giai cấp công nhân.
D. giai cấp tiểu tư sản.
Câu 4. Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, triều đình phong kiến Mãn Thanh có thái độ như thế nào?
A. Phối hợp với nghĩa quân Nghĩa Hòa đoàn chống lại.
B. Kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ Nghĩa hòa đoàn.
C. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với các nước đế quốc.
D. Triều đình Mãn Thanh cho quân đến đàn áp cuộc khởi nghĩa.
Câu 5. Khoa học – kĩ thuật phát triển ở nửa đầu thế kỉ XX có tác động gì tích cực?
A. Chế tạo phương tiện chiến tranh hiện đại.
B. Nhiều thành tựu được ứng dụng vào sản xuất.
C. Đưa con người bước vào nền văn minh thông tin.
D. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người.
Câu 6. Nền văn hóa Xô viết được hình thành từ khi nào?
A. Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917)
B. Sau cách mạng tháng Hai Nga (1917).
C. Sau công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
D. Sau khi thực hiện chính sách kinh tế mới của Lê-nin.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
991
1
1,234
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 1. Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân ở In-đô-nê-xi-a?
A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.
B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.
C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi a thành lập.
D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.
Câu 2. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp không được thể hiện ở những điểm nào?
A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương.
B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền.
C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam.
D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi.
Câu 3. Phong trào Nghĩa Hoà đoàn ở Trung Quốc là phong trào cách mạng của
A. giai cấp tư sản.
B. giai cấp nông dân.
C. giai cấp công nhân.
D. giai cấp tiểu tư sản.
Câu 4. Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, triều đình phong kiến Mãn Thanh có thái độ như thế nào?
A. Phối hợp với nghĩa quân Nghĩa Hòa đoàn chống lại.
B. Kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ Nghĩa hòa đoàn.
C. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với các nước đế quốc.
D. Triều đình Mãn Thanh cho quân đến đàn áp cuộc khởi nghĩa.
Câu 5. Khoa học – kĩ thuật phát triển ở nửa đầu thế kỉ XX có tác động gì tích cực?
A. Chế tạo phương tiện chiến tranh hiện đại.
B. Nhiều thành tựu được ứng dụng vào sản xuất.
C. Đưa con người bước vào nền văn minh thông tin.
D. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người.
Câu 6. Nền văn hóa Xô viết được hình thành từ khi nào?
A. Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917)
B. Sau cách mạng tháng Hai Nga (1917).
C. Sau công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
D. Sau khi thực hiện chính sách kinh tế mới của Lê-nin.
Câu 1. Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân ở In-đô-nê-xi-a?
A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.
B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.
C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi a thành lập.
D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.
Câu 2. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp không được thể hiện ở những điểm nào?
A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương.
B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền.
C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam.
D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi.
Câu 3. Phong trào Nghĩa Hoà đoàn ở Trung Quốc là phong trào cách mạng của
A. giai cấp tư sản.
B. giai cấp nông dân.
C. giai cấp công nhân.
D. giai cấp tiểu tư sản.
Câu 4. Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, triều đình phong kiến Mãn Thanh có thái độ như thế nào?
A. Phối hợp với nghĩa quân Nghĩa Hòa đoàn chống lại.
B. Kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ Nghĩa hòa đoàn.
C. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với các nước đế quốc.
D. Triều đình Mãn Thanh cho quân đến đàn áp cuộc khởi nghĩa.
Câu 5. Khoa học – kĩ thuật phát triển ở nửa đầu thế kỉ XX có tác động gì tích cực?
A. Chế tạo phương tiện chiến tranh hiện đại.
B. Nhiều thành tựu được ứng dụng vào sản xuất.
C. Đưa con người bước vào nền văn minh thông tin.
D. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người.
Câu 6. Nền văn hóa Xô viết được hình thành từ khi nào?
A. Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917)
B. Sau cách mạng tháng Hai Nga (1917).
C. Sau công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
D. Sau khi thực hiện chính sách kinh tế mới của Lê-nin
Bạn tham khảo bài làm của mình. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình để nhận hỗ trợ.
Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
Top Bottom