Ngoại ngữ Kiến thức tổng quát thể bị động

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
1. It is expected that some solutions will be made
→ Some solutions are expected to be made.
2. People think that climbing is a dangerous sport
→ Climbing is thought to be a dangerous sport.
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
→ The towers are rumoured to have been built very long ago.
4. People say that mice are eaten by the cat.
→ Mice are said to be eaten by the cat.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
→ The soldiers are said to have surrendered to the enemy.
6. People believe that their wedding is taking place.
→ Their wedding is believed to be taking place.
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
→ The singer is thought to have been attacked by strangers.
8. People know that the man put up with his wife too much.
→ The man is known to put up with his wife too much.
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
→ Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.
10.He hides the broken cup in the drawer.
→ The broken cup is hidden in the drawer.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,022
1,235
339
18
Bình Định
Sau đây là đề mới nha mọi người :) Lưu ý là mk sẽ check đáp án trong tối nay ^^

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions _____________________________.
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing _____________________________.
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers _____________________________.
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice _____________________________.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers _____________________________.
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding _____________________________.
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer _____________________________.
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man _____________________________.
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice __________________________________
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> _________________________
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to be made.
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be dangerous sport.
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers are rumoured to have been built very long ago.
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice are said to be eaten by the cat.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers are said that to have surrendered to the enemy.
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to be taking place.
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to be attacked by strangers.
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to put up with his wife too much.
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice secretary was appointed for the meeting.
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> The broken cup is hidden in the drawer.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
19
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to be made.
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be a dangerous sport.
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers are rumoured to have been built very long ago.
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice are said to be eaten by the cat.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers are said that to have surrendered to the enemy.
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to be taking place.
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to be attacked by strangers.
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to put up his wife to much.
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice is appointed secretary for the meeting
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> The broken cup is hidden in the drawer.
:):) Love you, bảo châu <3
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Pi Pi

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
65
60
69
Hà Nam
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to be made
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be a dangerous sport
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers are rumoured to have been built very long ago.
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice are said to be eaten by the cat.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers are said to have surrendered to the enemy
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to be talking place.
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to have attacked by strangers
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to put up with his wife too much
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice was appointed secretary for the meeting by the committee
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> The broken cup is hidden in the drawer.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,743
879
18
Hà Nội
THCS Mai Dịch
1. It is expected that some solutions will be made
- Some solutions are expected to be made.
2. People think that climbing is a dangerous sport
Climbing is thought to be a dangerous sport.
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
- The towers are rumoured to have been built very long ago.
4. People say that mice are eaten by the cat.
- Mice are said to be eaten by the cat.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
- The soldiers are said to have surrendered to the enemy.
6. People believe that their wedding is taking place.
- Their wedding is believed to be taking place.
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
- The singer is thought to have been attacked by strangers.
8. People know that the man put up with his wife too much.
- The man is known to put up with his wife too much.
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
- Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.
10.He hides the broken cup in the drawer.
- The broken cup is hidden in the drawer.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to be made
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be a dangerous sport
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers are rumoured to have been built very long ago
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice are said to be eaten by the cat
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers are said to have surrendered to the enemy
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to be taking place
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to have been attacked by strangers
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to put up with his wife too much
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice was appointed secretary for the meeting by the committee
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> The broken cup is hidden in the drawer
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to have been made.
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be a dangerous sport.
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers is rumored to have been built very long ago.
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice is said to be eaten by the cat.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers is said to be surrendered to the enemy.
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to have been taken place.
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to have been attacked by strangers.
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to be put up with his wife too much.
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice secretary was appointed for the meeting by the committee.
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> The broken cup is hidden in the drawer.
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to be made
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be a dangerous sport
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers are rumoured to have been built very long ago
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice is said to be eaten by the cat
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers are said to have been surrendered to the enemy
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to be taken place
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to have been attacked by stranger
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to put up ......
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice was appointed to secretary for the meeting.
10.He hides the broken cup in the drawer.
=>he broken cup is hidden in the drawer.
1. It is expected that some solutions will be made
[tex]\Rightarrow[/tex] Some solutions are expected to be made
2. People think that climbing is a dangerous sport
[tex]\Rightarrow[/tex] Climbing is thought to be a dangerous sport
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
[tex]\Rightarrow[/tex] The towers are rumoured to have been built very long ago
4. People say that mice are eaten by the cat.
[tex]\Rightarrow[/tex] Mice are said to be eaten by the cat
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
[tex]\Rightarrow[/tex] The soldiers are said to have surrendered to the enemy
6. People believe that their wedding is taking place.
[tex]\Rightarrow[/tex]Their wedding is believed to be taking place
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
[tex]\Rightarrow[/tex] The singer is thought to have been attacked by strangers
8. People know that the man put up with his wife too much.
[tex]\Rightarrow[/tex]The man is known to put up with his wife too much
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
[tex]\Rightarrow[/tex] Alice was appointed secretary for the meeting by the committee
10.He hides the broken cup in the drawer.
[tex]\Rightarrow[/tex] The broken cup is hidden in the drawer

Mấy câu này tương đối hay nhưng ko khó lắm. Do đó, mình sẽ đưa cấu trúc cho bài tập lần này:
"People/They/ Someone... + say/think/ understand/expect/know/believe... + that + Clause
=> S + be + said/ thought/ understood/ expected/ known/ believed ... + to V1"

Áp dụng vào là ok :D
Sau đây là key chuẩn cho bài tập thể bị động ^^
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions are expected to be made
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing is thought to be a dangerous sport
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers are rumoured to have been built very long ago
4. People say that mice are eaten by the cat.
=> Mice are said to be eaten by the cat
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers are said to have surrendered to the enemy
6. People believe that their wedding is taking place.
=> Their wedding is believed to be taking place
7. It is thought that the singer was attacked by strangers.
=> The singer is thought to have been attacked by strangers
8. People know that the man put up with his wife too much.
=> The man is known to put up with his wife too much
9.The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice was appointed secretary for the meeting by the committee
10.He hides the broken cup in the drawer.
=> The broken cup is hidden in the drawer
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Nào, hãy khởi động cùng 10 câu trắc nghiệm bị động nào :D

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye

1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
 

Tú Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2017
170
218
71
Hà Nội
wind
Nào, hãy khởi động cùng 10 câu trắc nghiệm bị động nào :D

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye

1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving

1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
Chị ới.. :r2
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
Chị ới.. :r2
Chị đây :D
Phấn đấu cùng làm hơn 200 bài hôm nay nha :D
E làm chuẩn 10/10 <3
 
 • Like
Reactions: Tú Linh

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
Giỏi, e làm chuẩn 10/10 ^^
 

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
21
Nghệ An
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against
7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
:D
 
 • Like
Reactions: baochau1112

NYuuWindy

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
218
197
66
TP Hồ Chí Minh
THPT Củ Chi
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Lưu Thị Thu Kiều

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2017
710
1,214
249
Bắc Ninh
$\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$
Nào, hãy khởi động cùng 10 câu trắc nghiệm bị động nào :D

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye

1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving

1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning


8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
E làm đúng 9/9.
Có 1 câu em làm sót. Hãy làm lại cho chị ^^

1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against
7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
:D
Cậu làm đúng 10/10 <3

1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
E làm đúng 10/10 ^^

1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
E làm đúng 10/10 ^^
 

Hàn Tuệ Lâm

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
465
571
119
Du học sinh
Hogwarts
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
E làm đúng 10/10 ^^
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,345
409
Hà Nam
NEU (Dream)
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,966
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering B. on offering C. in offer D. on offer

2/ The flight attendant reminded the man that smoking…there.

A. was not allowed B. is not allowed C. not to allow D. not allow

3/ The little boy begged the lady …………..some soup.

A. give B. gives C. giving D. to give

4/ They invited me ........... the weekend with them.

A. spends B. spend C. to spend D. spending

5/ He reminded me .......... the letter.

A. post B. to post C. posting D. to posting

6/ I warned Jim .............. playing with the snakes.

A. for B. in C. of D. against

7/ Mary apologized for ................. him earlier.

A. not phoning B. not phone C. not to phone D. not to phoning

8/ She advised him..................harder.

A. to study B. to studying C. study D. studying

9/ My mother asked me ..............the window.

A. open B. opening C. to opening D. to open

10/ Susan insisted on ............ Mary to the beach.

A. drive B. driving C. to drive D. to driving
E làm đúng 10/10 nhé ^^
 
 • Like
Reactions: Ye Ye
Top Bottom