Địa kí hiệu

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
19
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
nêu ý nghĩa của kí hiệu bản đồ

Trả lời:
Kí hiệu bản đồ phản ánh vị trí địa lí, địa hình, sự phân bố đối tượng địa lí trong không gian.
 
Top Bottom