Hóa 12 ion lưỡng cực

Chemistry!!

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng chín 2022
25
16
6
Quảng Bình

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
17
Bình Định
Mn cho em hỏi cách để viết dạng ion lưỡng cực của amino axit
Cách so sánh các cái Kb (Như trong lysin) hay là Ka (Như trong Glu) với ạ
Chemistry!!Ý 1: Gốc [imath]-NH_2[/imath] có tính bazo nên nhận [imath]H^+[/imath] thì bạn cho nó nhận [imath]H^+[/imath] thành [imath]-NH_3^+[/imath]
Còn [imath]-COOH[/imath] có tính axit cho [imath]H^+[/imath] thì bạn cho nó cho [imath]H^+[/imath] thành [imath]-COO^-[/imath]
Còn lại giữ nguyên nha
38_1.jpg

Ý 2:
So sánh [imath]K_b[/imath] và [imath]K_a[/imath] thực tế là so sánh tính bazo và tính axit, bạn dựa vào các kiến thức về hiệu ứng để giải thích nhé
Ví dụ như ở Lysin
cong-thuc-cau-tao-cua-lysin_1

Tính bazo của nhóm [imath]-NH_2[/imath] ở gần nhóm [imath]-COOH[/imath] sẽ yếu hơn nhóm [imath]-NH_2[/imath] còn lại vì [imath]-COOH[/imath] hút e theo hiệu ứng -I làm giảm mật độ e trên [imath]-NH_2[/imath]
Ở Glu
1200px-L-Glutamins%C3%A4ure_-_L-Glutamic_acid.svg.png

Nhóm [imath]-COOH[/imath] ở gần [imath]-NH_2[/imath] có tính axit mạnh hơn nhóm [imath]-COOH[/imath] còn lại vì gần [imath]-NH_2[/imath] hút e theo hiệu ứng -I làm tăng tính phân cực của lk -O-H
Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi nhé ^^
Bạn tham khảo thêm các môn học tại đây
 
Last edited:

Chemistry!!

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng chín 2022
25
16
6
Quảng Bình
Ý 1: Gốc [imath]-NH_2[/imath] có tính bazo nên nhận [imath]H^+[/imath] thì bạn cho nó nhận [imath]H^+[/imath] thành [imath]-NH_3^+[/imath]
Còn [imath]-COOH[/imath] có tính axit cho [imath]H^+[/imath] thì bạn cho nó cho [imath]H^+[/imath] thành [imath]-COO^-[/imath]
Còn lại giữ nguyên nha
38_1.jpg

Ý 2:
So sánh [imath]K_b[/imath] và [imath]K_a[/imath] thực tế là so sánh tính bazo và tính axit, bạn dựa vào các kiến thức về hiệu ứng để giải thích nhé
Ví dụ như ở Lysin
cong-thuc-cau-tao-cua-lysin_1

Tính bazo của nhóm [imath]-NH_2[/imath] ở gần nhóm [imath]-COOH[/imath] sẽ yếu hơn nhóm [imath]-NH_2[/imath] còn lại vì [imath]-COOH[/imath] hút e theo hiệu ứng -I làm giảm mật độ e trên [imath]-NH_2[/imath]
Ở Glu
1200px-L-Glutamins%C3%A4ure_-_L-Glutamic_acid.svg.png

Nhóm [imath]-COOH[/imath] ở gần [imath]-NH_2[/imath] có tính axit mạnh hơn nhóm [imath]-COOH[/imath] còn lại vì gần [imath]-NH_2[/imath] hút e theo hiệu ứng -I làm tăng tính phân cực của lk -O-H
Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi nhé ^^
Bạn tham khảo thêm các môn học tại đây
Maltose mạch nhaCái trên anh/ chị nói là -COOH hút e, còn cái dưới là -NH2 hút e thì cái nào hút ạ :Tonton23
 
  • Like
Reactions: Maltose mạch nha

Chemistry!!

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng chín 2022
25
16
6
Quảng Bình
Ý 1: Gốc [imath]-NH_2[/imath] có tính bazo nên nhận [imath]H^+[/imath] thì bạn cho nó nhận [imath]H^+[/imath] thành [imath]-NH_3^+[/imath]
Còn [imath]-COOH[/imath] có tính axit cho [imath]H^+[/imath] thì bạn cho nó cho [imath]H^+[/imath] thành [imath]-COO^-[/imath]
Còn lại giữ nguyên nha
38_1.jpg

Ý 2:
So sánh [imath]K_b[/imath] và [imath]K_a[/imath] thực tế là so sánh tính bazo và tính axit, bạn dựa vào các kiến thức về hiệu ứng để giải thích nhé
Ví dụ như ở Lysin
cong-thuc-cau-tao-cua-lysin_1

Tính bazo của nhóm [imath]-NH_2[/imath] ở gần nhóm [imath]-COOH[/imath] sẽ yếu hơn nhóm [imath]-NH_2[/imath] còn lại vì [imath]-COOH[/imath] hút e theo hiệu ứng -I làm giảm mật độ e trên [imath]-NH_2[/imath]
Ở Glu
1200px-L-Glutamins%C3%A4ure_-_L-Glutamic_acid.svg.png

Nhóm [imath]-COOH[/imath] ở gần [imath]-NH_2[/imath] có tính axit mạnh hơn nhóm [imath]-COOH[/imath] còn lại vì gần [imath]-NH_2[/imath] hút e theo hiệu ứng -I làm tăng tính phân cực của lk -O-H
Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi nhé ^^
Bạn tham khảo thêm các môn học tại đây
Maltose mạch nhaÀ cho em hỏi lại cái ý đầu với ạ
Như kiểu Lysin với Glu thì cũng viết tương tự ạ? (Như kiểu chỉ cần 2 nhóm -COOH với -NH2 gần nhau thì viết được dạng ion lưỡng cực của chúng ấy)
hay viết khác vậy nhỉ
 
  • Like
Reactions: Maltose mạch nha

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
17
Bình Định
À cho em hỏi lại cái ý đầu với ạ
Như kiểu Lysin với Glu thì cũng viết tương tự ạ? (Như kiểu chỉ cần 2 nhóm -COOH với -NH2 gần nhau thì viết được dạng ion lưỡng cực của chúng ấy)
hay viết khác vậy nhỉ
Chemistry!!Cũng viết vậy thôi nha em
 
Top Bottom