Hóa 8 HSG

Hoàng Tuyết

Học sinh
Thành viên
28 Tháng ba 2019
9
3
21
17
Nghệ An
THCS Quang Trung
dạ 2 bài này ạ
Nhờ mọi người làm giúp 2bai này ạ
1 Hòa tan hoàn toàn a+2,24 g một o xit kim loại cần dùng một lượng dd có chứa 29,2 g HCl . Mặt khác nếu khử hoàn toàn 1,5a + 3,36 gam oxit trên bằng khí CO thì thu được 25,2 gam kim loại
a. Xác định CTHH của o xit
b. Tính a
2. Cho 8 lít các bon o xit tác dụng vứi 8 lít oxi ( có XT ,nhiệt độ) . sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X có tỷ khối so vứi H2 bằng 18,28.
a.Tính thể tích mỗi khí trong X
b Tính hiệu suất của phản ứng trên. ( các khí đo ở cùng đk nhiệt độ và áp suất)
 
Top Bottom