Hóa 9 Hỗn hợp KL kiềm

AlexisBorjanov

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tư 2020
774
735
121
Hà Nội
Earth
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoà tan m (g) hh 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp vào H2O thu được dd A và V lit H2 (đktc). Thêm 100 ml dd HCl 0,5M để trung hoà hết 1/2 dd A thu được 3,085g muối.
a. Xác định tên 2 kim loại kiềm. Tính m, V và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b. Nếu sục 0,448 lit CO2 (đktc) vào dd A thì thu được bao nhiêu gam muối?
Em xin cảm ơn!
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
953
1,143
136
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Hoà tan m (g) hh 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp vào H2O thu được dd A và V lit H2 (đktc). Thêm 100 ml dd HCl 0,5M để trung hoà hết 1/2 dd A thu được 3,085g muối.
a. Xác định tên 2 kim loại kiềm. Tính m, V và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b. Nếu sục 0,448 lit CO2 (đktc) vào dd A thì thu được bao nhiêu gam muối?
Em xin cảm ơn!
a. Mình xét trung hòa toàn bộ A nha
[tex]\bar{R}[/tex]OH + HCl -> [tex]\bar{R}[/tex]Cl + $H_2O$
0,1 0,1 0,1
$m_{RCl}$= 6,17
=> [tex]\bar{R}[/tex]= 26,2
=> kim loại Na và K (vì thuộc KLK và 2 chu kì liên tiếp nhau)
Đặt x,y là mol Na, K
Ta có:
58,5x + 74,5y=6,17
x+y=0,1
=> x= 0,08
y= 0,02
=> m và %Na, %K
$V_{H_2}$= 0,5.0,1.22,4
b. Ta có: [tex]\frac{nOH-}{nCO2}[/tex]=[tex]\frac{0,1}{0,02}[/tex]>2
=> chỉ tạo muối $R_2CO_3$
$m_{R_2CO_3}$= 0,02.(2.26,2+ 60)=
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006
Top Bottom