Sử 9 Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1917 - 1923

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

trình bày hoạt động của NAQ ở nước ngoài từ năm 1917-1923. Hãy cho biết hoạt động nào quan trọng nhất . vì sao?
rút ra bài học từ tổng khởi nghĩa tháng 8.
nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp từ 1945-1954.
Nguyên nhân nào quyết định nhất.
@ricchin1403 , @Tree B
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi and Tree B

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
20
Trái Đất
trình bày hoạt động của NAQ ở nước ngoài từ năm 1917-1923. Hãy cho biết hoạt động nào quan trọng nhất . vì sao?
Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước đế quốc thắng trận họp ở Véc-xai (gần Thủ đô Pa-ri) ngày 18 - 6 - 1919 để chia lại thị trường thế giới. Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp đã đưa tới hội nghị bản Yêu sách của nhân dân An Nam đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Những yêu sách nói trên không được chấp nhận, nhưng việc làm đó đã có tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp.
Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, từ đó Người hoàn toàn tin theo Lê-nin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba.
Tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 -1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu, tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.
Năm 1921, được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức đó truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin đến các dân tộc thuộc địa. Tờ báo Người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm (kiêm chủ bút) đã vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo (của Đảng Cộng sản Pháp). Đời sống công nhân (của Tổng Liên đoàn lao động Pháp).. và cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Mặc dù bị nhà cầm quyền Pháp tìm mọi cách ngăn chặn, cấm đóan, các sách báo nói trên vẫn được bí mật chuyển về Việt Nam.
* Theo mình hoạt động quan trọng nhất củ Nguyễn Ái Quốc trong thời gian này là việc ông đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, bởi từ chính những lý lẽ và sự thực là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã giúp Người có niềm tin vào Lê-nin, vào Quốc tế ba và có niềm tin vào cách mạng vô sản, giúp dân ta giành được độc lập, dân chủ.
rút ra bài học từ tổng khởi nghĩa tháng 8.
- Bài học thứ nhất là có một Đảng tiên phong thật sự cách mạng, với một bộ tham mưu giỏi, một lãnh tụ kiệt xuất, nắm bắt được những lý luận, những tư tưởng tiên tiến của thời đại và biết vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn cách mạng cụ thể của đất nước, đề ra được những đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp, hình thức đấu tranh phong phú, linh hoạt.
- Bài học thứ hai là Đảng ta giải quyết tốt vấn đề động lực của cách mạng.
Với đường lối đúng đắn, nghệ thuật chỉ đạo tài giỏi, phương pháp, sách lược cách mạng khôn khéo, linh hoạt, hình thức đấu tranh phong phú... Đảng ta đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công - nông và trí thức, khai thác và phát huy triệt để “tinh thần Việt Nam”, “ý chí Việt Nam” thông minh, dũng cảm, sáng tạo, sẵn sàng xông lên cứu nước, cứu nhà, tạo thành một nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ đưa cách mạng tiến lên.
- Bài học thứ ba là phán đoán đúng diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế, nắm lấy thời cơ ngàn năm có một làm cơ sở để đưa ra những quyết định chính xác.
- Bài học thứ tư là giành chính quyền và kiên quyết bảo vệ chính quyền.
Giành chính quyền, đó là mục tiêu của bất kỳ một cuộc cách mạng nào. Nhưng điều đặc biệt, một sự sáng tạo mang bản sắc Việt Nam của Đảng ta trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là không phải đợi đến khi phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc mới đặt vấn đề giành chính quyền về tay nhân dân.
nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp từ 1945-1954.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo; toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất.
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược giành được thắng lợi cũng là nhờ có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, mặt trận dân tộc thống nhất được cũng cố và mở rộng, lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh, hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta cùng với cuộc kháng chiến của nhân dân hai nước Lào và Campuchia được tiến hành trong liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước chống kẻ thù chung, có sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và câc nước dân chủ nhân dân, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.
Nguyên nhân nào quyết định nhất.
Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng bộ và sự đoàn kết của quân và dân ta, chính nhờ sự lãnh đạo tài tình củ Đảng cùng với sự đoàn kết được xem là một nét đẹp truyền thống quý báu mf dù trước bao âm mưu, kế hoạch, trước bao gươm giáo đe dọa, phòng lũy chắc chắn mà chúng ta vẫn giành được thắng lợi. Tiêu biểu nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
 
  • Like
Reactions: mỳ gói

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước đế quốc thắng trận họp ở Véc-xai (gần Thủ đô Pa-ri) ngày 18 - 6 - 1919 để chia lại thị trường thế giới. Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp đã đưa tới hội nghị bản Yêu sách của nhân dân An Nam đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Những yêu sách nói trên không được chấp nhận, nhưng việc làm đó đã có tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp.
Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, từ đó Người hoàn toàn tin theo Lê-nin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba.
Tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 -1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu, tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.
Năm 1921, được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức đó truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin đến các dân tộc thuộc địa. Tờ báo Người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm (kiêm chủ bút) đã vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo (của Đảng Cộng sản Pháp). Đời sống công nhân (của Tổng Liên đoàn lao động Pháp).. và cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Mặc dù bị nhà cầm quyền Pháp tìm mọi cách ngăn chặn, cấm đóan, các sách báo nói trên vẫn được bí mật chuyển về Việt Nam.
* Theo mình hoạt động quan trọng nhất củ Nguyễn Ái Quốc trong thời gian này là việc ông đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, bởi từ chính những lý lẽ và sự thực là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã giúp Người có niềm tin vào Lê-nin, vào Quốc tế ba và có niềm tin vào cách mạng vô sản, giúp dân ta giành được độc lập, dân chủ.

- Bài học thứ nhất là có một Đảng tiên phong thật sự cách mạng, với một bộ tham mưu giỏi, một lãnh tụ kiệt xuất, nắm bắt được những lý luận, những tư tưởng tiên tiến của thời đại và biết vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn cách mạng cụ thể của đất nước, đề ra được những đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp, hình thức đấu tranh phong phú, linh hoạt.
- Bài học thứ hai là Đảng ta giải quyết tốt vấn đề động lực của cách mạng.
Với đường lối đúng đắn, nghệ thuật chỉ đạo tài giỏi, phương pháp, sách lược cách mạng khôn khéo, linh hoạt, hình thức đấu tranh phong phú... Đảng ta đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công - nông và trí thức, khai thác và phát huy triệt để “tinh thần Việt Nam”, “ý chí Việt Nam” thông minh, dũng cảm, sáng tạo, sẵn sàng xông lên cứu nước, cứu nhà, tạo thành một nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ đưa cách mạng tiến lên.
- Bài học thứ ba là phán đoán đúng diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế, nắm lấy thời cơ ngàn năm có một làm cơ sở để đưa ra những quyết định chính xác.
- Bài học thứ tư là giành chính quyền và kiên quyết bảo vệ chính quyền.
Giành chính quyền, đó là mục tiêu của bất kỳ một cuộc cách mạng nào. Nhưng điều đặc biệt, một sự sáng tạo mang bản sắc Việt Nam của Đảng ta trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là không phải đợi đến khi phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc mới đặt vấn đề giành chính quyền về tay nhân dân.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo; toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất.
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược giành được thắng lợi cũng là nhờ có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, mặt trận dân tộc thống nhất được cũng cố và mở rộng, lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh, hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta cùng với cuộc kháng chiến của nhân dân hai nước Lào và Campuchia được tiến hành trong liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước chống kẻ thù chung, có sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và câc nước dân chủ nhân dân, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng bộ và sự đoàn kết của quân và dân ta, chính nhờ sự lãnh đạo tài tình củ Đảng cùng với sự đoàn kết được xem là một nét đẹp truyền thống quý báu mf dù trước bao âm mưu, kế hoạch, trước bao gươm giáo đe dọa, phòng lũy chắc chắn mà chúng ta vẫn giành được thắng lợi. Tiêu biểu nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Chắc chắn câu cuối đúng không vậy bạn mai mình kt rồi.
Sẵn giúp mình câu nêu những nét chính của tổng khởi nghĩa tháng tám.
Trong tập có tới 3 p nêu hết hả bạn.
 
Top Bottom