Sinh 12 Hoán vị gen

Bùi Thuỳ Trang

Cựu TMod Sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2021
257
326
71
19
Thái Nguyên
Ta có: [imath]F_1[/imath]:
Cái: [imath]100\% \,\, A-B-[/imath]
Đực: [imath]0,4\, A-bb: 0,4\, aaB-: 0,1\, A-B-: 0,1 \, aabb[/imath]
[imath]\implies[/imath] 2 gen này nằm trên NST giới tính [imath]X[/imath]
Có: [imath]0,05 X^{ab}Y \implies X^{ab} = 0,05 : 0,5 = 0,1 \implies f = 0,1 \cdot 2 = 0,2[/imath]
[imath]\implies[/imath] KG của [imath]P[/imath] là: [imath]X^{Ab}X^{aB} \times X^{AB}Y[/imath]

Có gì không hiểu em hỏi lại nha
Em tham khảo tham kiến thức tại đây nhé: Hướng tới kì thi THPT Quốc gia 2022
 
  • Like
Reactions: DimDim@ and H.Bừn
Top Bottom