[Hóa] Tại sao bảng tuần hoàn không chia thành 10 nhóm B

H

hocmai.hoahoc

Nếu ai nghĩ được cách chia hợp lý hơn chắc chắn người đó là nhà bác học => Một Ngô Bảo Châu thứ hai.
Biết đâu trong tương lai Việt Nam sẽ có người đó.:D
 
H

hocmai.hoahoc

Bạn bao nhiêu tuổi mà phát biểu liều thế, ai là chú em ở đây nhỉ! Dựa vào nguyên tắc xắp xếp bảng tuần hoàn của Menđêlêep mà các nhà khoa học đã tìm ra được rất nhiều nguyên tố mới cũng như giải thích được rất nhiều vấn đề về hóa học...Mình dạy học sinh nhưng kiến thức hóa học cơ bản để thi đại học còn các kiến thức sâu xin nhường những ngưới có khả năng.
 
Top Bottom