[Hóa] Phần bài tập thầy Sơn

S

skylovely

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có mấy câu này em nghĩ đáp án đúng không giống với đáp án của hocmai , mong thầy giải thích giùm em ! :D
Câu 5. Khi pin ZnCu phóng điện, tại cực dương xảy ra quá trình :
A. Oxi hóa Cu thành Cu2+. B. Oxi hóa Zn thành Zn2+.
C. Khử Cu2+ thành Cu. D. Khử Zn2+ thành Zn.
Câu 6. Trong pin điện hóa ZnCu, quá trình oxi hóa trong pin là :
A. Zn2+ + 2e Zn. B. Zn Zn2+ + 2e.
C. Cu2+ + 2e Cu. D. Cu Cu2+ + 2e.

Câu 7. Sau một thời gian pin điện hóa ZnCu hoạt động. Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Khối lượng cực kẽm giảm, khối lượng cực đồng tăng.
B. Nồng độ Cu2+ tăng, nồng độ Zn2+ giảm.
C. Nồng độ Zn2+ tăng, nồng độ Cu2+ giảm.
D. Suất điện động của pin giảm dần.
Câu 8. Cho = + 0,34V, = + 0,77V, =  0,76V, = 0,26V. Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng ?
A. Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu. B. Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu.
C. Ni + Fe3+ Ni2+ + Fe. D. Cu + Fe3+ Cu2+ + Fe2+.
Đáp án của thầy là : 5B 6C 7C 8B
Đáp án của em là : 5C 6B 7B 8C

Cảm ơn thầy và các bạn ! :X
 
Last edited by a moderator:
3

3n_win

bàn nè, mình cũng nghĩ câu 5 là C câu 6 là B giống bạn
còn câu 7 và 8 thì đáp án của bạn giống với đáp án của thầy mà, bạn xem lại nha !
 
Top Bottom