Hóa hoá học

ngoctran99

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng ba 2015
957
1,319
289
TP Hồ Chí Minh
KHTN HCM
250ml dd(HCl 0.08M và H2SO4 0.01M ) tác dụng với 250ml Ba(OH)2 aM thu được 500ml dd có pH=12 và m gam kết tủa .tính a và m
nHCl = 0,02
nH2SO4 = 0,0025
=> nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,025
nBa(OH)2 = 0,25a => nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,5a
dd sau pu có pH = 12 => môi trường bazo
=> [OH- dư] = 10^(-14) / 10^(-12) = 0,01
[OH- dư] = nOH- dư / V
=> 0,01 = (0,5a - 0,025)/(0,25 + 0,25) => a=0,06
Ba2+ + SO4(2-) => BaSO4
0,015....0,0025
lập tỉ lệ => Ba2+ dư => nBaSO4 = 0,0025 =>m
 
  • Like
Reactions: dangvananh17
Top Bottom