[HÓA HỌC]- Thảo luận + Thắc mắc về thi thử đại học

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hoi_hoi

bài này giải thế nào đây mấy bạn???

Câu 18: Điện phân dung dịch NaOH với cường độ không đổi là 10A trong thời gian 268 giờ. Dung dịch còn lại sau điện phân có khối lượng 100g và nồng độ 24%. Nồng độ % của dung dịch ban đầu là bao nhiêu %?
A. 4,8% B.. 2,4% C. 9,6% D. 1,2%
 
N

namnguyen_94

Ta có: NaOH không bị điện phân mà chỉ có H2O điện phân --> mNaOH = 24 gam
+ [tex]n(e) = \frac{I.t}{96500} = \frac{10.268.60.60}{96500} = 100 mol[/tex]
--> [tex]nH_2 = nH_2O = \frac{100}{2} = 50 mol[/tex]
--. [tex]mH_2O dp = 900 gam[/tex]
--> [tex]m(bd) = 1000 gam[/tex]
--> C% NaOH= 2,4 %
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom