[Hoá] Các bài tập dạng este - lipit - amino axit

Thảo luận trong 'Thủ thuật giải Hóa' bắt đầu bởi giotbuonkhongten, 25 Tháng tám 2010.

Lượt xem: 5,853

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?
  Kiến thức cần nhớ:

  - Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.
  ROH + R’COOH --> R’COOR + H2O
  Tỉ lệ mol: [TEX] \frac{nNaOH}{n_{este}}[/TEX] = số nhóm chức este.
  - Cho phản ứng: Este + NaOH --> Muối + Rượu
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: meste + mNaOH = mmuối + mrượu
  Cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, chú ý đến lượng NaOH còn dư hay không.
  - Chú ý dạng đặc biệt ko tạo ancol
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2011


 2. Theo đề bài, tạo 2 rượu no đơn chức + muối ahc đơn chức --> 2 este đơn chức


  Đlbtoàn klượng --> nH2O = 1 mol


  Theo pt,[TEX] nX = O_2(trong X) = nCO_2 + 1/2nH_2O - nO_2 = 0,3 mol=nCO_2 - nH_2O[/TEX]


  --> [TEX]Ct...... dang .... CnH_{2n-2}O_2 --> C_4H_6O_2 & C_5H_8O_2[/TEX]

  M(tbình ancol) = 36,7 --> [TEX]CH_3OH và C_2H_5OH[/TEX]


  --> [TEX]CH_2=CHCOOCH_3, CH_2=CHCOOC_2H_5[/TEX]  nH2O = 1,3 mol

  neste = 0,4 mol

  [TEX]R - 23 = \frac{37 - 29,8}{0,4}[/TEX]

  --> R = 41

  Vì smol este này = 3 lần smol este kia

  0,1( R1 + 85) + 0,3(R2 + 85) = 37

  --> R1 + 3R2 = 30

  R1<6,5<R2 --> R1 = 1 loại

  R2<6,5<R1 ---> R2 = 1, R1 = 27 nhận

  --> CH=CH2COOC3H5, HCOOC3H5
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2011
 3. rocky1208

  rocky1208 Guest

  Cái này phải đi từ cuối lên.

  nAg = 0.4 mol
  • Giả sư E là andehyt formic HCHO -> nHCHO = 1/4 nAg= 0.1 -> nB = 0.1
   mà este đơn chức số mol muối khan = nB = 0.1 -> M muối khan = 94 -> RCOONa =94 -> R= 27 -> Este là CH2=CH-COO-CH3
  • Giả sử E không là andehyt formic HCHO -> nE =1/2 nAg = 0.2 ->nB = 0.2
   tương tự số mol muối khan = nB = 0.2 ->M muối khan = 47 -> RCOONa =47 -> R= -20 <0 nên loại
  vậy Este là CH2=CH-COO-CH3

  Bước 1:
  Phản ứng với Na chỉ có CH3C00H
  nCH3C00H = 2n H2 = 0.025 mol
  -> mCH3C00H = 1.5 gam

  Bước 2:
  Chú ý:

  HCOOCH=CH2 sau phản ứng sẽ cho ra rượu CH2=CH-OH (không bền -> lại biến thành andehhit CH3-CHO). Vậy:

  Hai thằng này đều phản ứng: 1 mol mỗi chất đều cho 4 mol Ag. Vậy tổng số mol hai thằng trên là 1/4 số mol Ag và bằng 0.125

  Nhận xét:

  HCOOCH=CH2: 72 (dvC)
  OHC-CH2-CHO: 72 (dvC)

  Vậy tính khối lượng thì coi chung như 1 chất có M = 72 -> 72*0.125 nặng 9 gam

  Vậy tổng cộng là 10.5 gam

  p/s: chú ý 2 vấn đề
  1. PTK của hai thằng HCOOCH=CH2 và OHC-CH2-CHO là bằng nhau
  2. HCOOCH=CH2 phản ứng với AgNO3/NH3 -> phần fomic cho 2 Ag, phần rượu mới sinh ra không bền biến thành CH3-CHO nên cho 2 Ag nữa. Vậy cả hai thằng cùng cho 4 mol Ag.  :)>-
  From Rocky
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng bảy 2011
 4. rocky1208

  rocky1208 Guest

  Bước 1: xác định M
  Muối cacbonat là M2CO3
  Ta có klg M2CO3 = 9.54, klg MOH =30*1.2*0.2 =7.2g
  Do tất cả M sau phản ứng đều chuyển vào M2CO3 nên bảo toàn nguyên tố theo M ta có: Giả sử n M2CO3 =x thì n MOH= 2x.
  klg M2CO3 = (2M+60)x =9.54 (1) klg MOH = 2x*(M+17)=7.2 (2)
  Chia (1) cho 2 ta được (2M+60)/ (2M+34) = 9.54/7.2 = 1.325 →M = 23 (Na)
  Bước 2: Xác định Acid
  Bài cho:
  • nNaOH = 7.2/40 = 0.18 mol
  • nEste = 0.1 mol
  • nNa2CO3 = 1/2 nNaOH = 0.09 mol
  • m(H20+CO2) = 9.54 gam
  Este ko thể là của phenol vì nếu este là este của phenol sẽ có 2 pứ
  RCOO-R’ + NaOH →RCOONa + R’-OH
  R’-OH (phenol) + NaOH →RONa +H2O
  Như vậy thì số mol NaOH cần dùng = 2n este = 0.2 mà nNaOH cho =0.18 (mà đấy là còn dư) → Este bình thường. Chất rắn A là RCOONa(0.1) và NaOH dư (0.08).
  Giả sử Acid RCOOH có dạng CxHyCOOH -> A chứa
  • 0.1 mol CxHyCOO-Na hay C(x+1)HyCO2-Na (dồn các nguyên tố lại)
  • 0.08 mol NaOH
  Vậy nC = (x+1)*0.1 ,nH = 0.1* y + 0.08
  Sau khi đốt thu được:
  • 0.09 mol Na2CO3 -> nC (trong Na2CO3) = 0.09 -> nC (trong CO2) =(x+1)*0.1 – 0.09 =0.1x -0.01 -> nCO2 = 0.1x +0.01 -> mCO2 = (0.1x+0.01)*44
  • Toàn bộ (0.1* y + 0.08) mol H chuyển vào H2O nên nH2O =1/2 nH = (0.1* y + 0.08)/2 -> mH20 = 18*(0.1* y + 0.08)/2 = 0.9y+0.72 gam
  mH2O +mCO2 = 8.26 nên -> (0.1x+0.01)*44 + 0.9y+ 0.72 = 8.26
  Rút ra 4.4x+0.9y =7.1 -> y = (7.1 – 4.4x)/0.9 rút ra x =1 thì y =3
  Vậy Acid là CH2=CH-COOH (Acrylic)
  Bài này hơi phức tạp đấy, anh dựa chủ yếu vào bảo toàn nguyên tố. Nếu e ko hiểu chỗ nào cứ PM nhé.
  :)&gt;-
  From Rocky
   
 5. acsimet_91

  acsimet_91 Guest

  gọi số mol axit và andehit lần lượt là a và b
  nNaOH=0,2----------->số mol axit dư =0,2
  nH2=0,05------------>số mol ancol dư =0,1
  -------->a-b=0,1
  Đốt cháy 37,2g hỗn hợp X------>1,4molCO2 và 1,4mol H2O(do 2 chất đều có 1 liên kết đôi nên nH2O=nCO2)
  Số mol nguyên tử oxi trong hỗn hợp là:
  ap dụng định luật bảo toàn nguyen tố:
  nO=(37,2-12.1,4-2.1,4):16=1,1
  --------->2a+b=1,1
  ------------>a=0,4 , b=0,3
  Gọi CTPT của axit và andehit lần lượt là CnH2nO2 và CmH2mO
  ap dụng định luật bảo toàn C ta có:
  0,4n+0,3m=1,4
  ------>4n+3m=14
  ------>n=m=2
  vây CTPT là C2H4O và C2H4O2
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2011
 6. huutrang1993

  huutrang1993 Guest

  0,02 mol X t/dụng 0,04 mol NaOH nên X là este 2 chức
  1 muối và 1 ancol số mol bằng số mol este nên muối 2 chức và ancol 2 chức
  Gọi công thức X là R-(COO)_2-R'
  0,02 mol X cần 0,04 mol NaOH
  0,015 mol X cần 0,03 mol KOH
  [TEX]M_{R-(COOK)_2}=\frac{3,33}{0,015}=222 \Rightarrow R=56 (C_4H_8) [/TEX]
  [TEX]M_{R-(COO)_2-R'}=\frac{2,58}{0,015}=172 \Rightarrow R'=28 (C_2H_4)[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow X: C_4H_8(COO)_2C_2H_4 \Rightarrow D[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2011
 7. 2.
  [TEX]\frac{7,2}{M + 17}=\frac{2. 9,54}{2M + 60}\Rightarrow M = 23 [/TEX]:)

  nNa đầu = 1,8 mol

  nancol = neste = 0,1 --> B là C2H5OH

  nNa2CO3 = 0,09 mol --> tác dụng vs NaOH dư


  [TEX]C_nH_{2n+1}COOC_2H_5[/TEX]

  [TEX]nH_2O = \frac{0,1(2n+1)}{2} + 0,04[/TEX]


  nCO2 = 0,1(n+1) – 0,04


  mH2O + mCO2 = 8,26g


  --> n = 1

  [TEX]Ct CH_3COOC_2H_5[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2011
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY