[Hóa] bài tập

K

ktx_can

Y

yct_

trả lời cho ktxcan

2p+n=18
=> đc khoảng (18:3,52) p(18:3)
<=> 5,11..p6
p nguyên -> p=6. ( C ) vây ==>CO2
Đáp án C là đáp án đúng , liên kết C- O là liên kết CHT có cực => D loại vì phân tử CO2 không phân cực, chứ không phải liên kết C-O không phân cực. A loại vì các oxi của cacbon chứa phần lớn là liên kết C-O, không phải C-> O hay O->C. B chắc chắn loại vì đây không phải liên kết ion mà là liên kết CHT.
 
T

thupham22011998

Áp dụng công thức: $1$ \leq $\frac{N}{Z}$ \leq $1,52$

-->$Z=6 (C)$

Đáp án D: Do phân tử $CO_2$ có cấu tạo mạch thẳng
 
K

ktx_can

cám ơn bạn nhiều.
Cuộc đời thay đổi khi người thay đổi, bạn có thể thay đổi thế giới không
 
Top Bottom