[hóa 9] xd dãy đồng đảng và CTPT

P

ptmp2712

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một hh X gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng và đều ở thể tích ở đktc. Đốt cháy X vs 64g Ò lấy dư và cho hh CO_, H_2O và O_2 dư đi qua bình Ca(OH)_2 có 100g ktua và còn lại một khí thoát ra có V=11.2l (0.4 atm, 0*C)
a) Xđ dãy đồng đẳng A,B
b) Xđ CTPT
c) Chọn TH A,B là đồng đẳng kế tiếp
 
S

socviolet

Một hh X gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng và đều ở thể tích ở đktc. Đốt cháy X vs 64g Ò lấy dư và cho hh CO_, H_2O và O_2 dư đi qua bình Ca(OH)_2 có 100g ktua và còn lại một khí thoát ra có V=11.2l (0.4 atm, 0*C)
a) Xđ dãy đồng đẳng A,B
b) Xđ CTPT
c) Chọn TH A,B là đồng đẳng kế tiếp
a) $n_{O_2}$ ban đầu=2mol => $n_O$ ban đầu=4mol
11,2 lit khí là O2 dư; $n_{O_2}$ dư=$\frac{PV}{RT}=0,2mol => n_O$ dư=0,4mol
CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O
1mol<--------------------1mol
$n_{CO_2}=1mol$ => $n_C=n_O$ trong CO2=2mol
=> $n_O$ trong H2O=4-0,4-2=1,6mol=$n_{H_2O}$ => $n_H=3,2mol$
Ta có: $n_{H_2O}>n_{CO_2}$ => 2 hidrocacbon là ankan.
b) $\frac{n_C}{n_H}=\frac{1}{3,2}$ => Chả ra gì cả?!! :-SS :-SS

 
P

ptmp2712

tớ làm ra đến đó thì ko biết làm nũa nhưng thật ra khác sau phải là (x:là số C tb và H là số H tb)
b)___nC/nH=3,2
___=> y = 3,2x
___y ≤ 2x+2
___3,2x ≤ 2x+2
___1.2x ≤ 2
___x ≤ 1,667
=> có một chất là CH_4 còn chất kia là đồng đẳng CH_4
 
Top Bottom