[hóa 9] đề thi 10 truong th cao nguyen

N

nguyenminhduc2525

gọi CTHH của oxit sắt là FexOy
phương trình phản ứng
nHCl=0.15X3=0.45(mol0
FexOy + 2yHCl >>> xFeCl(2y/x) + yH20 (1)
0.45/2y__0.45 (mol)
>>nFexOy ở 1 = 0.45/2y (mol)
nFe=8.4/56=0.15(mol)
FexOy + yCo >>>xFe + yCO2 (2)
0.15/x__________0.15 (mol)
từ 2 >>> nFexOy=0.15/x
>>0.45/2y = 0.15/x
>>>0.3y = 0.45x
>>>x=2 và y = 3 ( thõa mãn)
>>CTHH của oxit sắt là Fe2O3
 
Top Bottom