[Hoá 9]dãy chuyển hoá

  • Thread starter khanhhoa_301
  • Ngày gửi
  • Replies 4
  • Views 3,523

K

khanhhoa_301

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.C2H2->C6H6->6.6.6->toluen->TNT
2.Tinh bột ->gluco ->etylic -> C2H4-> PE
3.etylic->butandien1.3->cao su Buna
4.Có các chất:nước,rượu etylic, axit axetic,axit cacbonic.Hãy sắp xếp về tính axit theo thứ tự giảm dần từ đó dẫn ra các phản ứng để minh họa

Cảnh cáo mem khanhhoa_301 ,đặt tiêu đề phải có [Hoá 9] !
 
Last edited by a moderator:
T

thao_won

1.C2H2->C6H6->6.6.6->toluen->TNT

Mình ko biết toluen là cái gì nên :D

[TEX]3C_2H_2 \to C_6H_6[/TEX] ( p/ư trime hoá )

[TEX]C_6H_6 + 3Cl_2 \to C_6H_6Cl_6[/TEX]

2.Tinh bột ->gluco ->etylic -> C2H4-> PE

[TEX](C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \to nC_6H_{12}O_6[/TEX]

[TEX]C_6H_{12}O_6 \to 2C_2H_5OH + 2CO_2 [/TEX] ( lên men rượu)

[TEX]C_2H_5OH \to C_2H_4 + H_2O[/TEX] ( p/ư tách nước ở 170 độ)

3.etylic->butandien1.3->cao su Buna

[TEX]C_2H_5OH + Na \to C_4H_6 + NaOH[/TEX]

[TEX]C_4H_6[/TEX] trùng hợp tạo thành cao su Buna
4.Có các chất:nước,rượu etylic, axit axetic,axit cacbonic.Hãy sắp xếp về tính axit theo thứ tự giảm dần từ đó dẫn ra các phản ứng để minh họa

CH3COOH > H2CO3 > H2O > C2H5OH 
Q

qyounglady9x

1.C2H2->C6H6->6.6.6->toluen->TNT
2.Tinh bột ->gluco ->etylic -> C2H4-> PE
3.etylic->butandien1.3->cao su Buna
4.Có các chất:nước,rượu etylic, axit axetic,axit cacbonic.Hãy sắp xếp về tính axit theo thứ tự giảm dần từ đó dẫn ra các phản ứng để minh họa

mình viết thêm mấy pt nè
1.
Toluen có ct là :[TEX] C_7H_{8}[/TEX]
Điều chế thuốc nổ tnt
C6H5-CH3 + HNO3(d) ----> C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (H2SO4đ)
2
trùng hợp etilen tạo PE
nCH2=CH2 ---- > (-CH2-CH2-)n ( t.h,n.đ,p)
3
2C2H5OH ------> CH2=CH-CH=CH2 + H2 + 2H2O (H2SO4đ,n.đ)
nCH2=CH-CH=CH2 -----Na--> (-CH2-CH=CH-CH2-)n
 
Q

quynhan251102

C2H2(tam hợp )=>C6H6---+Cl2(ánh sáng mạnh)=>666 thuốc trừ sâu
còn từ 666 mà ra toluen bừng 1 Pư thì mình không biết.tác giả post lời giải cho mọi ngưoi tham khảo với
 
Q

quynhan251102

2c2H5Oh=>Ch2=Ch-Ch=CH2.thêm điều kiện phản ứng là ZnO,Cr2O3 nhiệt độ 450-500 0C
phản ứng tam hợp C2H2:điều kiện C hoạt tính 600oC
thành thật xin lỗi.mình quên mất
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom