[Hoá 9] BT hoá hữu cơ

N

ngocanh_201120

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Đốt cháy hết 2 Hidrocacbon (hơn kém nhau 1 nhóm CH2 có cùng CT dạng chung CmH2m+2) cần 30.24l O2 đktc. Sản phẩm dẫn qa bình 1 H2SO4 đặc, bình 2 Ba(OH)2 dư. Độ tăng của bình 2 > độ tăng bình 1 15.4g . Tìm CTPT, viết cấu tạo 2 hidrocacbon
2. Hidrocacbon CnH2n+2 khí thể tích 224 ml dktc đốt cháy hoàn toàn và cho sp hấp thụ hết trong 1 lít đ Ca(OH)2 0.02M tạo ra 1 g kết tủa. Tìm ctpt
3. HH gồm 2 hợp chất X,Y.Đốt cháy X được CO2, X nặng bằng etilen. Đốt cháy 6.72g hh X,Y có khối lượng bằng nhau trong đó nX gấp đôi nY thu được 8.064 lít CO2 dktc. Tìm CTPT. Viết CT cấu tạo có thể có của Y
4. HH 2 hdrocacbon X,Y có cùng số nguyên tử H trong phân tử và có số mol bằng nhau đốt cháu hoàn toàn hh trên được số mol gấp 3 lần số mol hh dedot6169, số mol CO2 nheiu62 hơn số mol nước 1 lượng bằng số mol mỗi hidrocacbon trong hh. Số mol CO2 sinh ra do Y nhiều hơn do X bằng số mol mỗi hidrocacbon. Tìm CTPT, viêt2 cấu tạo có thể có của X,Y
EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!

Chú ý: [Hoá 9] + Tiêu đề.
 
Last edited by a moderator:
P

pe_kho_12412

2. Hidrocacbon CnH2n+2 khí thể tích 224 ml dktc đốt cháy hoàn toàn và cho sp hấp thụ hết trong 1 lít đ Ca(OH)2 0.02M tạo ra 1 g kết tủa. Tìm ctpt

[TEX]C_nH_{2n+2} - + O_2 --> nCO_2 + Ca(OH)_2 ---> CaCO_3[/TEX]
!
ta có [TEX]n_{khi}= 0,01 mol[/TEX]

[TEX]n_{Ca(OH)_2}= 0,02 mol[/TEX]

[TEX]n_{CaCO_3} = 0,01 mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]n_{CO_2} pu = 0,01 mol[/TEX]

[TEX]\Rightarrow n= \frac{0,01}{0,01} =1 \Rightarrow CH_4[/TEX]
 
H

hoi_a5_1995

1. Đốt cháy hết 2 Hidrocacbon (hơn kém nhau 1 nhóm CH2 có cùng CT dạng chung CmH2m+2) cần 30.24l O2 đktc. Sản phẩm dẫn qa bình 1 H2SO4 đặc, bình 2 Ba(OH)2 dư. Độ tăng của bình 2 > độ tăng bình 1 15.4g . Tìm CTPT, viết cấu tạo 2 hidrocacbon


ta gọi x ,y lần ượt là số mol của H2O & CO2
44y - 18x =15,4
1/2 x + y = 1,35
<=> x = 1,1
y = 0,8
=> Ctb = 2.66
=> 2 Hidrocacbon đó là : C2H6 ; C3H8:D:D:D:):):):)
 
Top Bottom