[Hóa 9] Bài tập nâng cao !!!

L

lovediablo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

7,4 gam hỗn hợp 2 hiđrocacbon có số mol bằng nhau có cùng công thức tổng quát và có tỉ khối với H2 là 18,5 đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp rồi thu sản phẩm vào bình 1 đựng P2O5 khối lượng bình tăng thêm 12,6 gam và dẫn tiếp sang bình 2 chứa Ca(OH)2 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng 50 gam.
Tìm CTPT và CTCT của từng chất.
ai làm giùm nha, mình cần gấp
:D:D
 
H

hocmai.toanhoc

7,4 gam hỗn hợp 2 hiđrocacbon có số mol bằng nhau có cùng công thức tổng quát và có tỉ khối với H2 là 18,5 đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp rồi thu sản phẩm vào bình 1 đựng P2O5 khối lượng bình tăng thêm 12,6 gam và dẫn tiếp sang bình 2 chứa Ca(OH)2 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng 50 gam.
Tìm CTPT và CTCT của từng chất.
ai làm giùm nha, mình cần gấp
:D:D

Chào em!
Hocmai giúp em nhé!
Ta có số mol H2O: [TEX]\frac{12,6}{18}=0,7 mol.[/TEX]
Số mol CO2 bằng số mol CaCO3 là: [TEX]\frac{50}{100}=0,5 mol[/TEX]
Ta có: [TEX]n_{H_2O}> n_{CO_2}\Rightarrow Ankan[/TEX]
Em gọi công thức rồi giải ẩn là ra: [TEX]C_2H_6; C_3H_8: 0,1 mol[/TEX]
 
Top Bottom